Laimīgu Jauno gadu, vai ātrāk nevari? * • Happy New Year, can you go any faster? *

Read in English below ↓

Mani skriešanas rādītāji no 2009. gada.

Vislabākā motivācija man ir paša sasniegumi — izdarīt vairāk, labāk katrā nākamajā piegājienā. Pagājušā gada laikā biju noskrējis nedaudz vairāk par 1100 km. Kopīgi skrienot ar Gati Zēlertu un Miku Miķelsonu 2016. gada pusmaratonā, manā trešajā, sasniedzu personīgo rekordu 01:57:54,3.

Par pilnās maratona distances pievarēšanu biju pie sevis apdomājis vairākkārt. Izvēloties drošāko ceļu, novembrī nolēmu pieteikties īpašai Adidas skriešanas skolas un Lattelecom Rīgas maratona vēstnešu programmā “Mans pirmais maratons”. Kā pamudinājums bija manu paziņu Gustava Terzena, Leldes Brokas un Matīsa Haritonova dalība šajā programmā iepriekš. Netrūkst arī citu sportisko piemēru manu draugu lokā (Uldi Žimant, tas esi Tu!).

“Mans pirmais maratons” programmas dalībnieki kopā ar treneri Anitu Kažemaku iepazīšanās treniņā. Foto: Mārtiņš Priede, Lattelecom Rīgas Maratons

Ar treneri mums ir pamatīgi paveicies — Anita Kažemāka ir viena no labākajām vieglatlētēm, izpildījusi olimpisko spēļu normatīvus maratonā! 18. decembrī Rīgas Nacionālajā sporta manēžā notika pirmais iepazīšanās treniņš.

Foto: Capital Clinic Riga. / Photo: Capital Clinic Riga.

Programmas iesākumā visi dalībnieki iziet kardiopulmonālās slodzes testu, lai noteiktu veselības stāvokli un treniņu pulsa zonas.

Te nu uzreiz jāsaka, ka visu pagājušo gadu skriets jauktajā pulsa zonā un nu pāris mēnešus jāpatrenējās aerobajā pulsa zonā (man tas ir 130–135 sitieni/min). *

Foto: Capital Clinic Riga.

Pašam škiet, ka šāds skrējiens varētu izskatīties, vai nu pēc tā, ka nevaru paskriet, vai nu skrienu uz spēku izsīkšanas robežas. Sajūtas gan labas. Šeit var palasīt dažus viedokļus, ko nozīmē skriet tik lēni.

Laiks jaunām kedām

Programmas ietvaros Adidas nodrošina skriešanai nepieciešamo apģērbu un apavus. Atbilstošu apavu noteikšana notiek veikalā 42km 195m skrienot uz skrejceļa.

Mūzika
The XX — I See You
Solidisco’s Hustle Radio — Episode 045

Ozols — Atpakaļ Nākotnē
Radio Klasika LR3

Motivācijai
Ātri ir lēni, taču pastāvīgi, bez pārtraukumiem. Japāņu sakāmvārds.

Līdz Lattelecom Rīgas maratonam 107 dienas.

23. janvārī sākās…


My running efforts since 2009.

The best motivation for me are my own achievements — doing more, doing better in each subsequent attempt. During the past year I’ve run a little more than 1100 km. Jointly running with Gatis Zēlerts and Miks Miķelsons in 2016 half marathon, my third overall, I’ve reached personal record of 01:57:54,3.

I have been thinking about vanquishing full marathon distance repeatedly. Choosing the safest way, in the November of the year I’ve decided to apply for a special Adidas Running school and Lattelecom Riga Marathon ambassador’s program “My First Marathon.” Participation of my acquaintances Gustavs Terzens, Lelde Broka and Matīss Haritonovs previously in the program served as an encouragement. There is no shortage of other sporty examples among my friends (Uldis Žimants, it’s you!).

Participants of the program “My first marathon” with their trainer Anita Kazemaka ar the kick-off training. Photo: Martins Priede, Lattelecom Riga Marathon

We’re super lucky to get Anita Kažemāka as our coach. She’s is one of the best track and field athletes, who have fulfilled the requirement of the Olympic Games! On December 18 in Riga’s National sports manege we had our first kick-off training.

Foto: Capital Clinic Riga. / Photo: Capital Clinic Riga.

We’re super lucky to get Anita Kažemāka as our coach. She’s is one of the best track and field athletes, who have fulfilled the requirement of the Olympic Games! On December 18 in Riga’s National sports manege we had our first kick-off training.

Photo: Capital Clinic Riga.

In the beginning of the program, all participants undergo a Cardiopulmonary Exercise Testing (CPET) to determine the state of health and heart rate zones.

It’s fair to say that all last year I have run mostly in mixed pulse zone (tempo run) and now, for a couple of months, I’ll have to train in aerobic heart rate zone (mine is 130 to 135 bpm). * To me, such run seems to look like I can barely run or I’m fainting. But it feels all right.

Time for new kicks

Within the program, Adidas provides the necessary apparel and shoes for a running. Store of running gear 42km 195m takes care of finding best-fit footwear. All you have to do is to hop on the treadmill.

Music
The XX — I See You
Solidisco’s Hustle Radio — Episode 045

Ozols — Atpakaļ Nākotnē
Radio Klasika LR3

For motivation
Fast is slow, but continuously, without interruptions. Japanese proverb.

107 days until Lattelecom Riga Marathon.

On January 23 started…