Tjejer: ta plats bland frivikterna

Ni som styrketränar — känns det lite märkligt ibland att som tjej kliva in bland frivikterna där alla stora grabbar tränar? Blickarna? Stönen? Kommentarerna?

Varför är det så? Jag är ofta bland frivikterna — för att jag gillar det. Men ibland känner jag blickarna. Ibland får jag ett “tips” eller tillrättavisning. Det har hänt att jag har fått “tips” även på andra ställen på gymmet, men det är en ganska låg nivå av respekt bland killarna tycker jag. Killar som lättvindigt ställer sig mitt framför mig så jag inte längre ser mig själv i speglarna, som ställer sig och spänner sina svulstiga biceps för att jag ska titta eller som stönar sådär lite extra sexy för att jag ska bli… vadå? Upphetsad? Sugen? Imponerad?

Bara för att jag är tjej — är jag sämre på friviktsträning? Får jag inte vara där? Kan inte jag tycka att hantlar och skivstänger är bra träning? Måste jag bara tycka om pilates och rumpträning genom att göra 300 kissande hunden övningar? Skärpning killar, vi lever i 2017 där träning på gym är större än någonsin.

Jag önskar det fanns mer respekt. Ödmjukhet. Hänsyn. Jag har lika stor rätt att ta plats på svarta mattorna som vilken annan person som helst. Så är det bara. Punkt på den.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.