Tổng hợp đánh giá và phân tích giải đặc biệt XSMB ngày 15/11/2016

Tổng hợp phân tích đánh giá và tham khảo thống kê hai số cuối giải đặc biệt XSMB thứ 3 ngày 15/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất.

Xem thêm: Kết quả XS Đà Lạt , XS Hậu GiangXS Đồng Tháp, cập nhật nhanh, chính xác nhất

Thống kê hai số cuối giải đặc biệt xổ số Miền Bắc thứ 3 ngày 15/11/2016

Thống kê tổng:

Tổng 7 xuất hiện nhiều nhất với 2 lần (12/11, 13/11), tổng 8 không có lần góp mặt nào, các tổng 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 mỗi tổng đều có một lần về.

Thống kê đầu:

Đầu 3 khá khởi sắc khi có đến 4 lần xuất hiện (5/11, 9/11, 11/11, 14/11). Tiếp theo đó là đầu 7 cũng có tới 3 lần về (6/11, 7/11, 10/11). Đầu 5, 8, 9 mỗi đầu đều có duy nhất 1 lần góp mặt, đầu 0, 1, 2, 4, 6 không xuất hiện trong lần quay nào.

Thống kê đuôi:

Đuôi 2, 6, 9 đều có 2 lần về. Với đuôi 2 xuất hiện trong ngày 9/11 và 12/11, đuôi 6 ngày 5/11 và 8/11, đuôi 9 ngày 7/11 và 14/11. Đuôi 0, 3, 4, 8 đều có duy nhất một lần góp mặt, đuôi 1, 5, 7 đều mất tích trong 10 ngày quay này.

Thống kê Chẵn/Lẻ:

Cặp LC (Lẻ Chẵn) sở hữu tới 6 lần về, tiếp theo đó là cặp LL (Lẻ Lẻ) xuất hiện với 3 lần, trong khi đó cặp CC (Chẵn Chẵn) chỉ góp mặt 1 lần, cặp CL (Chẵn Lẻ) khá đen khi không về lần nào.

Bài phân tích thống kê chỉ mang tính chất tham khảo, chúc quý vị và các bạn may mắn

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.