Thấy gì trong kết quả XSMN thứ 7 ngày 22.10.2016?

Thấy gì trong kết quả XSMN thứ 7 ngày 22.10.2016?Xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại tình hình kết quả xổ số Miền Nam vào thứ 7 ở lần quay trước nhé, tức ngày 15/10/2016.

Xổ số Long An XSLA:

Đầu về 2, 5, 8, 9 đều có 3 lần góp mặt, đầu 0, 6 câm trên bảng kết quả xổ số. Đuôi về 4, 7, 9 đều có 3 lần xuất hiện. Kép 99, cặp về 47–74, 58–85. Giải đặc biệt về đầu 5 với 58.

Xổ số Bình Phước XSBP:

Đầu về 2, 7, 8 đều có 3 lần xuất hiện, đầu 0 không góp mặt trong bộ số nào. Đuôi về 2, 8 đều có 3 lần góp mặt. Kép 44–55–77, cặp về 23–32. Giải đặc biệt chốt tại 68 lộc phát.

Xổ số Hậu Giang XSHG:

Đầu 4 khởi sắc với 5 lần xuất hiện, đầu 1 cũng góp mặt tới 4 lần, ngược lại đầu 0, 7 câm trên bảng kết quả. Đuôi 0, 5 ấn tượng đều có 4 lần về. Cặp về 15–51, kép 66–99. Giải đặc biệt chạm đầu 6 với 65.

Xổ số TP HCM XSHCM:

Các đầu về khá đồng đều nhau, may mắn không có đầu nào câm trên bảng kết quả xổ số. Đuôi về 5, 6 đều có đến 3 lần xuất hiện. Kép không góp mặt trong bộ số nào, cặp về 12–21, 69–96. Giải đặc biệt chốt tại 98.

Like what you read? Give quang sang a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.