Bảng giá tham khảo sàn gỗ ngoài trời, sàn gỗ công nghiệp, sàn gỗ tự nhiên & sàn nhựa.

Sàn Gỗ Tự Nhiên
2 min readMar 25, 2020

A. Giá tham khảo sàn gỗ công nghiệp :

01.Sàn gỗ Laminate : 120.000 đ/m2
02.Sàn gỗ Shark : 380.000 đ/m2
03.Sàn gỗ Inovar : 250.000 đ/m2
04.Sàn gỗ Alsa : 590.000 đ/m2
05.Sàn gỗ Maxwood : 195.000 đ/m2
06.Sàn gỗ Robina : 275.000 đ/m2
07.Sàn gỗ Synchrowood : 295.000 đ/m2
08.Sàn gỗ Janmi : 275.000 đ/m2
09.Sàn gỗ Newsky : 140.000 đ/m2
10.Sàn gỗ An Cường : 275.000 đ/m2
11.Sàn gỗ Pago : 130.000 đ/m2
12.Sàn gỗ Kronotex : 245.000 đ/m2
13.Sàn gỗ Morser : 250.000 đ/m2
14.Sàn gỗ Masfloor : 240.000 đ/m2
15.Sàn gỗ Hornitex : 400.000 đ/m2
16.Sàn gỗ Camsan : 345.000 đ/m2
17.Sàn gỗ Fortune Aqua : 280.000 đ/m2
18.Sàn gỗ Rainforest : 285.000 đ/m2
19.Sàn gỗ Hueck : 520.000 đ/m2
20.Sàn gỗ Redsun : 140.000 đ/m2
21.Sàn gỗ Dongwha : 260.000 đ/m2
22.Sàn gỗ Charm Wood : 290.000 đ/m2
23.Sàn gỗ ThaiEver : 220.000 đ/m2
24.Sàn gỗ Urbans Floor : 230.000 đ/m2
25.Sàn gỗ Quickstep : 640.000 đ/m2
26.Sàn gỗ Thaistar : 210.000 đ/m2
27.Sàn gỗ Kronopol : 410.000 đ/m2
28.Sàn gỗ Wilson : 129.000 đ/m2
29.Sàn gỗ Egger : 415.000 đ/m2
30.Sàn gỗ công nghiệp khác : 150.000/m

Sàn gỗ công nghiệp Thái Lan :
01.Sàn gỗ ThaiRoyal : 240.000 đ/m2
02.Sàn gỗ Leowood : 300.000 đ/m2
03.Sàn gỗ Thaixin : 235.000 đ/m2

Sàn công nghiệp Malaysia :
01.Sàn gỗ Smartwood : 290.000 đ/m2
02.Sàn gỗ Inovar : 250.000 đ/m2

Sàn công nghiệp Đức :
01.Sàn gỗ Hornitex : 550.000 đ/m2
02.Sàn gỗ Egger :
03.Sàn gỗ Kronotex : 385.000 đ/m2
04.Sàn gỗ Eurohome Germany : 385.000 đ/m2
05.Sàn gỗ Classen : 320.000 đ/m2

B. Giá sàn gỗ tự nhiên tham khảo :

01.Sàn gỗ Tre : 465.000 đ/m2
02.Sàn gỗ Căm xe : 750.000 đ/m2
03.Sàn gỗ Sồi : 800.000 đ/m2
04.Sàn gỗ Giáng Hương : 1.250.000 đ/m2
05.Sàn gỗ Gõ đỏ : 1.440.000 đ/m2
06.Sàn gỗ Chiu liu : 800.000 đ/m2
07.Sàn gỗ Teak : 750.000 đ/m2
08.Sàn gỗ Cà Chít : 1.050.000 đ/m2
09.Sàn gỗ Óc chó : 1.450.000 đ/m2
10.Sàn gỗ Keo tràm : 400.000 đ/m2
11.Sàn gỗ Pơ mu : 800.000 đ/m2
12.Sàn gỗ Lim : 1.000.000 đ/m2

C. Bảng Tham khảo giá sàn nhựa :

01.Sàn nhựa Inovar : 370.000 đ/m2
02.Sàn nhựa Thaiflor : 155.000 đ/m2
03.Sàn nhựa Eco’st: 175.000 đ/m2
04.Sàn nhựa IDÉ : 230.000 đ/m2
05.Sàn nhựa Magic : 280.000 đ/m2
06.Sàn nhựa IBT Floor : 140.000 đ/m2
07.Sàn nhựa Vfloor: 345.000 đ/m2
08.Sàn nhựa Rosa : 130.000 đ/m2
09.Sàn nhựa Mines : 235.000 đ/m2
10.Sàn nhựa Galaxy: 220.000 đ/m2

D. Tham khảo giá sàn gỗ ngoài trời :

1.Sàn gỗ ngoài trời gỗ công nghiệp : 70.000/m2
2.Sàn gỗ dầu
3.Sàn gỗ teak : 750.000 đ/m2
4.Sàn gỗ lim : 400.000 đ/m2
5.Sàn gỗ tràm : 400.000 đ/m2

Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo các bạn cần liên hệ trực tiếp với cửa hàng sàn gỗ để nhận được báo giá chính xác.

--

--

Sàn Gỗ Tự Nhiên

Sàn gỗ tự nhiên ngoài trời, ván lát sàn gỗ sồi, óc chó, hồ đào, giá tỵ, gỗ thích, căm xe, giáng hương… Sàn gỗ FJL, sàn gỗ kỹ thuật, sàn gỗ công nghiệp là gì ?