Sàn gỗ tự nhiên

Được sản xuất từ nguyên liệu gỗ tự nhiên như gỗ cao su, gỗ Tràm, Gỗ Sồi, Căm Xe, Giáng Hương, Gõ Đỏ… Sàn gỗ tự nhiên là vật liệu lót sàn được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn vì những lý do sau :

Sử dụng sàn gỗ từ gỗ tự nhiên rất có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng

Tạo cảm giác gần gũi với thiên — do đặc tính tự nhiên như hút ẩm, nhả ẩm co dãn tự nhiên giúp điều hòa không khí giúp cho khi ta tiếp xúc với sàn gỗ luôn có cảm giác ấm áp và thân thiện.

Màu sắc vân gỗ tự nhiên đa dạng — đặc biệt càng sử dụng lâu vân gỗ lên nước càng trở nên bóng đẹp.

Gỗ luôn được xem là nguyên liệu cao cấp từ thiên nhiên nên khi sử dụng vật liệu lót sàn bằng gỗ thường gắn liền với loại sản phẩm khi sử dụng sẽ khẳng định đẳng cấp và giá trị của ngôi nhà đồng thời đem đến vẻ ngoài sang Trọng — Lịch sự ấm áp và gần gũi.

Do được sản xuất từ gỗ tự nhiên do đó sàn gỗ tự nhiên cũng mang ưu điểm và cả nhược điểm của gỗ nguyên liệu .

Về ưu điểm :

Là nguyên liệu “tự nhiên” có khả năng cách nhiệt, cách điện, ngăn âm tốt, nhiệt dãn nở bé. Nhẹ nên dễ dàng vận chuyển , mềm nên dễ dàng gia công và chế biến bằng máy móc. Dễ nối ghép bằng keo, mộng ghép và các loại liên kết kim loại như đinh. Đặc biệt gỗ là vật liệu có vân thớ tự nhiên rất đẹp “đây là đặc điểm riêng có của gỗ mà không sản phẩm nhân tạo nào có thể đem lại” đặc biệt “vân gỗ trên mỗi thanh gỗ nguyên liệu cũng không cái nào giống cái nào như vân tay của chính chúng ta vậy”. Ngoài ra gỗ còn dễ trang sức như sơn, nhuộm, dán phủ bề mặt… là nguyên liệu có thể trồng được và dễ dàng khai thác bằng máy móc.

Về nhược điểm :

Là nguyên liệu tự nhiên nên có độ sinh trưởng chậm, có khuyết tật tự nhiên, dễ bị mục, biến màu và dễ bắt lửa. So với kim loại thì gỗ là vật liệu mềm có modun đàn hồi thấp. Do có khả năng hút ẩm và thoát hơi đồng thời có cấu tạo không đồng đều giữa các chiều nên cường độ và sức co dãn dọc thớ, xuyên tâm, tiếp tuyến khác nhau dẫn đến việc gỗ dễ bị cong vênh, nứt tét cong vênh khi đem phơi sấy.

Ngày nay với trình độ khoa học về gỗ phát triển con người đã tìm ra nhiều biện pháp giúp hạn chế được nhiều khuyết tật gỗ đồng thời tăng cường ưu điểm của gỗ.

Do Sàn gỗ tự nhiên mang nhiều đặc điểm vốn có của gỗ tự nhiên nên ngoài ưu điểm lớn nhất là có lợi cho sức khỏe người sử dụng — có giá trị thẩm mỹ cao khẳng định đẳng cấp và giá trị cho ngôi nhà thì người sử dụng sàn gỗ cần phải lưu ý và bảo quản chu đáo để tránh gây hư hại cho sàn gỗ trong quá trình sử dụng.

Lưu ý bảo quản sàn gỗ như bài viết sau đây :

Ngoài ra khi lau dọn sàn cũng cần lưu ý những điểm sau :

Mong rằng quý khách có thể tìm được thông tin bổ ích về sàn gỗ tự nhiên sau khi đọc bài viết này.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade