Nova sezona by Sportas

…fresh & ninja termini ON

Yuuuuhhhhuuuu – SEPTEMBER JE TU!!! 😁👏🏻😁👏🏻😁👏🏻

…mislim, da so bili vsi starši tako veseli tega 1. septembra! Jaz sem, priznam! Po 2 mesecih, ko so bile moje deklice doma, je spet napočil trenutek, ko se vračamo ‘na stare tire’. Pa da me ne boste narobe razumeli – čudovita dva meseca počitnic sta za nami, in res smo uživali, ampak v šole je pač treba iti, ne? 😉😉🔛


…pravzaprav so počitnice minile kar hitro in prav veselila sem se nove sezone…

No, kot vemo, je september ponavadi ta mesec, ko si tudi sami (starši oz. ‘odrasli’) organiziramo aktivnosti, ki jih bomo počeli čez jesen/zimo oz. kolikor si želimo. IN jaz sem prav vesela te sezone 👌🏻👍🏻 Komaj sem čakala to soboto! Komaj sem čakala srečanje z novimi fresh začetniki…

In zgodilo se je, da je bil prvi trening zelo obiskan. Najprej smo se spoznale, nekaj besed o povijanju, nekaj o opremi in samem poteku treninga in že smo bili v desnem guardu 💪🏻💪🏻😉

… trening je bil zanimiv – footwork in razteg, nekaj novega, nekaj zanimivega (to so mi na koncu povedale vadeče) 💗 hvala Sulejmani & Maji – Lei za asistenco in Maji za slike. Fresh skupina je pokazala in dokazala, da so ready za treninge in izzive, ki so pred njimi. 👏🏻👏🏻👍🏻👍🏻💪🏻💪🏻

Če tudi vas zanima kaj delamo na treningih ste seveda srčno vabljeni. 😊

Do naslednjega tipkanja vas pozdravljam! 😉 Sani

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.