Blog chuyên về gọi vốn cho startup Việt Nam

Bên mình sẽ bắt đầu một trang blog chia sẻ về các vấn đề gọi vốn cho startup giai đoạn đầu (early stage startup).

Việc gọi được vốn quan trọng thế nào với một startup thì mình không cần nói tới nữa. Mình thấy, có một số vấn đề lớn trong “thị trường" kiến thức về gọi vốn cho startup Việt Nam:

  • Có ít trang chuyên về gọi vốn tiếng Việt, mà nếu có sẽ là (1) kiến thức thuần (2) tin tức về các công ty gọi vốn thành công. Các trang tin thì mình không bàn tới, còn về trang kiến thức thì có chỗ viết nông quá, không đủ kiến thức cho founder để làm việc với nhà đầu tư. Chỗ lại viết sâu quá, founder không có nền tảng tài chính không hiểu hết.
  • Mọi người chủ yếu đọc các tài liệu bằng tiếng Anh qua sách, blog của các nhà đầu tư hoặc founder nước ngoài. Tuy nhiên, gọi vốn lại là vấn đề rất địa phương, có tập quán và cách làm khác nhau rất nhiều. Ví dụ, ở Mỹ gọi pre-seed phổ biến là từ $100k — $500k, còn ở VN thì nhỏ hơn rất nhiều.
  • Vấn đề lớn nhất: khác với Mỹ, những người có kinh nghiệm gọi vốn ở Việt Nam, như nhà đầu tư hoặc startup đã gọi vốn thành công quá bận để viết ra hoặc đơn giản là “anh/chị không giỏi viết".
Goi vốn và nuôi dưỡng startup của bạn
Như vậy là startup Việt Nam chưa có một nguồn kiến thức về gọi vốn đầy đủ- dễ hiểu và nguồn kinh nghiệm gọi vốn từ chính những người đi trước thành công.

Blog này sẽ giải quyết các vấn đề đó, với 3 mảng chính:

  • Thông tin: sẽ là các bài thuần kiến thức gọi vốn (khái niệm, thuật ngữ, các vòng…), ở mức cơ bản và bao quát để founder hiểu về việc gọi vốn.
  • Kinh nghiệm: là các tips, kĩ năng (viết mail với nhà đầu tư như thế nào, làm sao để làm một bài pitch tốt, thương lượng với nhà đầu tư ra sao…) để giúp founder làm việc với investors.
  • Chia sẻ: trò chuyện, phỏng vấn trực tiếp với các nhà đầu tư/startup gọi vốn ở thị trường Việt Nam.

Bên mình sẽ không làm về tin tức vì thấy nhiêu bên khác đã làm quá tốt rồi. Những kiến thức việc ở trên blog không phải là của riêng mình nghĩ ra, mà phần lớn là mình tổng hợp và diễn đạt để mọi người dễ hiểu nhất.

Bên mình sẽ sớm ra mắt trang blog này. Hi vọng mọi người sẽ thích! Nếu có ai muốn nhận thông tin sớm, có thể để lại email ở phần response nhé!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.