“Vì nó chỉ là tiền tưởng tượng, sẽ có trường hợp là Tèo đưa cho Tí 1k nhưng lại làm tiếp một giao…
Quốc Bảo Đỗ
1

hi bạn,

Do đó là tiền tưởng tượng, ko cầm nắm được. Theo đúng luật, Tèo đưa Tí 1k (dù chỉ là tiền tưởng tượng) thì Tèo hết tiền. Nhưng vì ko ai kiểm soát đc liệu Tèo đưa Tí hay chưa -> Tèo có thể nói dối Bin là “tớ chưa đưa cho ai cả, vẫn còn để cho cậu”. Nếu Bin không biết về giao dịch trước đó giữa Tèo — Tí thì Bin sẽ tin.