Mối nguy hiểm từ ve chó

Tác hại của ve chó

Cũng như muỗi, ruồi, gián,… Ve chó cũng có những nguy hiểm của mình đối với vật nuôi và con người. Chúng là một loại côn trùng ký sinh hút máu trên vật chủ. Và cũng là một trong những trung gian lây truyền bệnh và những loại vi khuẩn gây bệnh khác.

Với những loài chó hay mèo nuôi trong nhà. Ve cái sau khi hấp thụ đủ lượng máu cần thiết và giao phối. Chúng sẽ tiến hành rồi khỏi vật chủ để tìm nơi đẻ trứng. Và nơi chúng chọn là những nơi mà chúng ta đã nói bên trên. Đây cũng chính là nguyên nhân chính gây ra việc ve chó ký sinh trên người. Dưới đây là những tác hại của ve chó trên vật nuôi và con người.

5.1 Tác hại ve chó đối với vật nuôi

Dưới đây là những tác hại ve chó đối với vật nuôi trong nhà.

  • Vết thương do ve cắn và hút máu dễ dẫn đến tổn thương và gây nhiễm trùng vật nuôi.
  • Với số lượng ve chó lớn, chúng hút nhiều máu khiến cho vật nuôi suy kiệt và dẫn đến tử vong.
  • Một số trường hợp vật nuôi bị bại liệt bởi chất độc trong nước bọt của ve.
  • Khi hút máu chúng có thể truyền ký sinh trùng hoặc các bệnh khác. Có rất nhiều bệnh như: Bệnh biên dạng trùng ( Ehrlichiosis ), lê dạng trùng ( Babesiosis ).

Ngoài chó là vật nuôi chủ yếu mà ve chó chọn làm vật chủ ký sinh. Chúng ta còn có các loại vật chủ khác: Mèo, nhím, sóc,… Bất kì một loài vật nuôi nào cũng đều trở thành một vật chủ ký sinh cho loài côn trùng ký sinh hút máu này.

5.2 Tác hại của ve chó đối với con người

Khi con người bị ve chó ký sinh và hút máu. Con người sẽ bị những ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ cũng như bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Vậy những tác hại đối với con người khi bị ve chó ký sinh.

  • Khi bị cắn bởi ve chó, con người sẽ bị sốt nặng do chất độc trong tuyến nước bọt của chúng.
  • Đối với trẻ em khi bị cắn sẽ gây ra những tổn thương, sưng tấy rất to và ngứa.
  • Do nước bọt ve chó có chất độc. Khi cắn chất độc sẽ truyền qua gây cho vết thương bị sưng tấy, mẩn ngứa.
  • Một vài trường hợp nhẹ sẽ gây ra dị ứng.
  • Có những trường hợp đối với trẻ em dưới 2 tuổi. Dị ứng dẫn đến tình trạng nguy kịch và gây tử vong.

>>> Có nhiều trường hợp ve chó làm tổ trong tai người gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho ổ tai. Lúc này người bị nhiễm nên đi thăm khám và có hướng loại bỏ ve chó và điều trị một cách thích hợp nhất. Tránh tình trạng nhiễm trùng tai và nhiễm độc gây hư tai.

5.3 Các loại bệnh được gây ra bởi ve chó

Loài côn trùng này sẽ gây ra một số bệnh cho con người. Trong phần này các bạn cùng Việt Thống tìm hiểu về những căn bệnh do ve chó gây ra.

5.3.1 Những căn bệnh do vi khuẩn

Sốt Q: mầm bệnh là R.burnetti (Coxiella burnetti). Bệnh phát hiện lần đầu tiên ở vùng Queensland. Hiện bệnh phân bố rộng rãi trên toàn thế giới. Bệnh do ve Rhipicephalus, Dermacentor truyền; bệnh cũng có thể lây qua đường hô hấp và tiêu hoá.

Sốt phát ban vùng núi đá: mầm bệnh là R.rickettsi, do ve Dermacentor truyền, hay gặp ở vùng Tây châu Mỹ (Braxin, Canada, Colombia, Panama và Hoa Kỳ)

Sốt phát ban Siberie: mầm bệnh là R.sibirica do ve Dermacentor, Haemaphysalis, Rhipicephalus truyền. Phân bố ở Nhật Bản, Liên Xô cũ và vùng Thái Bình Dương. Do loài ve rừng châu á Dermacentor silvarum truyền.

Bệnh Tularemia do ve Dermacentor truyền, gặp nhiều ở châu Mỹ, châu Âu.

Một số bệnh khác: Bệnh sốt phát ban do R. Conorii, ở vùng Trung Cận Đông, châu Phi và Nam á do ve chó nâu Rhipicephalus sangiuneus truyền.

5.3.2 Những căn bệnh do virus

Viêm não ve hay viêm não vùng rừng Taiga (còn gọi là viêm não vùng Viễn Đông) do ve taiga Ixodes persulcatus truyền.

Viêm não châu Âu (viêm não vùng Trung Âu từ Ural cho đến Pháp) do ve đậu Ixodes ricinus truyền.

Bệnh sốt Colorado do ve rừng Mỹ Dermacentor andessoni. Được nghiên cứu nhiều ở châu Mỹ.

Bệnh Lyme: Mầm bệnh là xoắn khuẩn Borrelia burrefery. Phát hiện từ năm 1975 tại làng Lyme (Hoa Kỳ). Xảy ra chủ yếu ở vùng ôn đới phía Bắc Trái Đất gồm: Trung Quốc, châu Âu, Hoa Kỳ và Liên Xô cũ.

>>> Nguồn: https://cualuoivietthong.com.vn/cach-diet-ve-cho-hieu-qua

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade