Loozen (SP.A) niet akkoord met nieuwe wet onbebouwde bouwgronden

‘U draait om de pot, meneer Mombaers’

TIENEN — De gemeenteraadsleden van de SP.A in Tienen stemmen tegen de wet ‘belastingen op onbebouwde bouwgronden’. Loozen (SP.A) verdenkt Mombaers (Open Vld) van belangenvermenging.

‘U draait om de pot, meneer Mombaers’, zei Marie-Claire Loozen (SP.A) tijdens de gemeenteraadzitting in Tienen afgelopen donderdag. Ze bespraken de wet van belastingen op onbebouwde bouwgronden, die Jos Mombaers (Open Vld) wil aanpassen. Loozen vertrouwt het niet en verdenkt hem van belangenvermenging. ‘Hij is te betrokken partij. Het zal snel aan het licht komen dat hij het één en het ander in zijn eigen zak steekt’, aldus Loozen.

Op dit moment betalen de eigenaars van een onbebouwde bouwgrond er een jaarlijkse gemeentebelasting op. Dit is een som van minstens 150 euro per perceel. Mombaers wil deze regeling aanpassen. ‘Laat de eigenaar enkel belastingen betalen wanneer de grond zich binnen een afstand van dertig meter van zijn woning bevindt’, aldus Mombaers. Dit voorstel over die dertig meter staat volgens Loozen echter niet in het contract dat de Open Vld’er heeft opgesteld. ‘Hoe weten wij dat u er geen honderd meter van zal maken’, vroeg Loozen kritisch.

Niet te stoppen
Volgens Mombaers is dit geen onderwerp om in de gemeenteraad te bespreken. ‘Het is een veel te technisch thema om het daar nu over te hebben.’ Loozen gaf een tegenreactie. ‘Ik weet graag waarover ik stem, meneer Mombaers’, aldus de SP.A-voorzitster. De burgemeester Katrien Partyka (CD&V) en de voorzitter van de gemeenteraad Jos Hermans (CD&V) besloten dat de discussie lang genoeg had geduurd en riepen de raad op tot stemming. Dit gebeurde uiteraard niet zonder protest van de SP.A-leden.

De andere partijen stemden allemaal voor de wijziging, maar de onafhankelijke raadsleden Annemie Minten en Danny Puyneers onthielden zich. Patrick Grootjans, een ander onafhankelijk raadslid, stemde voor. Hij sloot zich aan bij het plan van Mombaers, maar kon zich wel vinden in het protest van de SP.A. Hij snapt waarom Loozen zich zorgen maakt. ‘We zullen dit onderwerp uitdrukkelijk aankaarten bij de volgende gemeenteraad en dan zal ik niet te stoppen zijn’, klonk het volgens Loozen.

Sarah Rummens

Like what you read? Give Sarah Rummens a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.