Oewisdanogmeddu

Er wordt wat afgecommuniceerd in beschaafd België. Onze tetters staan soms geen twee minuten stil. Niet dat het allemaal zo kwalitatief is, dat gejekker. Integendeel. Ik heb al menige facepalm geplaceerd wanneer er weer bagger uit iemands mond kwam. Daarom… voor de babbelgekke Belg, een lessenreeks rond communiceren.


In deze eerste module hebben we het over ‘Oewisdanogmeddu?’. Alom geliefd en gebruikt en gehaat tegelijk. Hier gaan we dan.

Ik liep onlangs tegen een oud-studiegenoot aan. Een van die meisjes waar je graag mee rondhing aan de schoolpoort, maar verder niet echt diepgaande gesprekken had. Leuk om nog eens terug te zien, maar verder dan de standaard vragen gaat zo’n ontmoeting niet. Je kent ze wel, de “Hoe is da nog meddu?” en de “Wa doede gij nu?”.
Van de eerste vraag weten we al dat ze retorisch van aard is en weinig nood heeft aan een ellenlang antwoord. Er zijn immers weinig ex-schoolmakkers die willen weten hoe het echt met je gaat, welke levenservaringen je in tussentijd hebt opgedaan, waar het pijn doet en hoe je visie op jezelf en je toekomst is veranderd. Een snelle “Goedenmeddu?” is in dit geval voldoende.

Met de tweede vraag sukkelen we echter nog een beetje. Niet omdat we na honderd jaar van ze stellen nog steeds niet weten wat ze wil zeggen. Wel omdat het antwoord waar de vrager naar vist niet meer klopt met de manier waarop de vraag gesteld wordt. Wat er hier immers echt gevraagd wordt, is niet “Waar vul jij professioneel je dagen mee en hoe ziet dat er dan uit?”, maar “Wat is er geworden van je sociale status?”
Pakweg twintig jaar geleden werd je sociale toestand meteen duidelijk als je “Wadoedegijnu?” beantwoord kreeg. Hij hing toen immers voor een groot deel af van de job die je uitvoerde. Antwoordde je ‘advocate’, dan was je man waarschijnlijk ook iemand in de gerechtigheidssector en woonde je in een groot huis met een grote tuin en ging je in de weekends champagne met zakouski’s nuttigen bij bevriende advocatenkoppels. Was het antwoord ‘poetsvrouw’, dan stelde de ander zich voor dat je een man had die achter de vuilniskar aanliep en in zijn vrije tijd op café zat met z’n maten. Ik maak er een beetje een karikatuur van, maar je begrijpt wat ik bedoel.

Anno 2016 klopt zo’n plaatje nog minder. De poetsman werkt nu deeltijds om de huur te betalen en illustreert voor de rest kleine zines, terwijl zijn advocaat-vriendin met asielhonden wandelt en aan een tiny house werkt om binnenkort in te gaan wonen.En dat weet je allemaal niet als je gewoon vraagt wat ie ‘nudoet?’. Mensen zijn en/en-wezens geworden en kunnen niet zo makkelijk nog gevat worden in één zin.
Maar hoe kom je dan in deze tijden te weten op welke sociale trap je vriend/in zich bevindt?

NIET, you noseybody! Wat maakt het ook uit? Wil je graag weten of dat klerewijf van de andere klas, dat je altijd pestte, echt aan de drugs is geraakt? Dan was ze je waarschijnlijk niet stralend tegengekomen in de Veldstraat… Of wil je weten of little miss perfect van de kookles nog steeds impeccable is? Dat merk je ook meteen, toch?
Stel eens een interessante vraag, why don’t you? Een vraag die voor de ontvanger aanvoelt als een uitnodiging. Om meer te vertellen. Of om haar hart eens te luchten. Of om je te vertellen dat ze sinds kort ook naailes volgt en dat ze dan altijd aan jou moet denken, omdat jij zo creatief was. Wie weet blijkt het klerewijf wel spijt te hebben van dat gepest en werkt ze nu met vluchtelingen in haar vrije tijd. En wie weet is little miss perfect er wel onderdoor gegaan en is ze nu, volgens zichzelf, net zo slordig en nonchalant als jij en heeft ze gigantisch veel zin om met jou naar Peru te backpacken, waar dan blijkt dat ze alles netjes in afzonderlijke zakjes heeft verpakt, maar worden jullie toch nog hartsvriendinnen.

Gooi “Oewisdanogmeddu” en “Wadoedegijnu?” gerust overboord en ga lekker zitten met een wijntje en foto’s van vroeger. Dat blijkt achteraf veel leuker.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.