Энэ зууны зовлон би эрээнтэй бараантай энэ хаалгыг жаргалтайгаар нээлээ …

Энд жаргал оршдоггvй орчлон байлаа …

би буцахаар шийдлээ…