Het ‘trieste’ Meisje met de parel

Emotie in beeld

Het Meisje met de parel is de bekendste tronie van kunstenaar Johannes Vermeer. Wie het meisje nu effectief is, is onbekend. Ze heeft een ietwat treurige, uitgeputte blik in haar ogen. Haar oogleden hangen naar beneden. Maar is dit ook effectief het gevoel dat Vermeer met zijn kunstwerk naar het publiek wou overbrengen?

De Hollandse kunstenaar Johannes Vermeer schilderde het Meisje met de parel omstreeks de 17de eeuw. De onbekendheid van het model geeft het schilderij een mysterieus karakter. Een tweede mysterieus gegeven is het feit dat het niet echt om een parel zou gaan. In die tijd bestonden er namelijk geen parelkwekerijen en waren de parels dus natuurlijk gevormd. De grote, bijna perfecte parel die het meisje draagt, is zeldzaam voor deze tijdsperiode. Het zou dus waarschijnlijk om een metalen oorbel gaan.

Meisje met de parel — Johannes Vermeer

Over Johannes Vermeer zelf is niet bepaald veel bekend. Opvallend is dat de kunstenaar welgeteld 15 kinderen achterliet. Er wordt veel gespeculeerd over het feit dat het meisje waarschijnlijk één van zijn kinderen zou zijn. Dit is echter nooit bevestigd.

Verborgen waarheid

Misschien draagt het verhaal over de parel bij tot de emotie achter het schilderij. Het meisje wordt vrij welgesteld afgebeeld. Ze draagt keurige kledij, afgewerkt met — uiteraard — de fameuze parel. Zou ze door deze afbeelding verstopt worden onder een rijk uiterlijk? Is de trieste blik in haar ogen een weerspiegeling van hoe ze zich effectief voelt? Het blijven alleszins onbeantwoorde vragen. Dit geeft kunstliefhebbers natuurlijk wel alle ruimte om hier een eigen fantasie aan te geven. Zo blijft het schilderij tot op de dag van vandaag tot de verbeelding spreken, wat het werk een zekere charme geeft.

Sara Stevens

Like what you read? Give Sara Stevens a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.