Image for post
Image for post

Mám ráda vizuálně hezké věci a proto přizpůsobení dev prostředí je samozřejmost. Přestože je na internetu nespočet návodů a článků, jak si nastavit hezký vzhled aplikací, rozhodla jsem se sepsat přehled toho, co používám ve VSCode, aby byl hezčí. Následující obsah je zaměřený pouze na vzhled, jiné vychytávky/pluginy samozřejmě používám taky 😁.

Barevné schéma

Must have záležitost, kterou je potřeba udělat hned při prvním spuštění VSCode 😁. Na stránce VSCodeThemes lze najít nekonečné množství barevných setů pro přizpůsobení programu. …


Webapps
Webapps

Za tu dlouhou dobu, co něco tvořím, kódím a koukám na tutoriály, jsem měla možnost narazit na různé micro webové aplikace. A právě tyto stránky mi častokrát usnadňují a urychlují práci.

🔗 CupcakeIpsum
Cupcake Ipsum je zábavnější a více ,,cute” náhradou za Lorem Ipsum.
Ačkoliv není úplně nezbytnou aplikací, protože spousta IDE nabízí rychlé vložení Lorem Ipsum obsahu do kódu, mít v kódu Cupcake Ipsum vypadá více cool 😅!

🔗 TinyPNG
Jednou ze zásad pro optimalizaci rychlého načtení webu je komprimace velikosti obrázků a fotek na co nejmenší velikost a zároveň tak, aby tato změna neměla vliv na uživatelský zážitek. Tuto funkci nabízí i grafické programy, ale pokud potřebujete u daného obrázku/fotky jen narychlo vyřešit tuto velikost a nic dalšího, je zdlouhavé tuto akci přes něj dělat. K tomuto účelu dobře a rychle poslouží aplikace TinyPNG (také existuje verze TinyJPG pro formáty .jpg) 🐼. …


… a nejenom pro Chrome! Jsem si jistá, že většina (nebo snad dokonce všechny) půjdou sehnat i pro jiné prohlížeče, zejména pro Mozillu Firefox, která je taky dost rozšířená.

Image for post
Image for post
Picture source: https://unsplash.com/@mitchel3uo

🔗 Block Site — Website Blocker for Chrome

Doplněk, který je must have především v době zkouškového. Lze si vybrat mezi Work modem a Adult modem. V nastavení pak už jen stačí vytvořit seznam stránek, které mají být zablokované a hotovo. Hurá makat ⚒!

🔗 Full Page Screen Capture

Nejvíc nejlepší doplněk! Kolikrát jsem potřebovala vytvořit screen celé stránky a hloupě jsem skládala jednotlivé screenshoty po částech do jednoho. Tento doplněk to udělá za Vás, ušetří spoustu práce a hlavně spoustu času. …


Image for post
Image for post
TalTech University

I’m an Erasmus student from Brno, Czech Republic and I’ve decided to spend one semester in Estonia, a beautiful country, well known for its unique e-governance system and where almost 50% of the land is forested.

This blogpost is about my experience with a semester in this wonderful country and I’m also writing some tips for students who are interested in studying in Estonia.

Short info about Estonia

Estonia is a small baltic country, where there officially live around 1.3 million people. It was established in 1918, but from 1940 to 1991 Estonia was part of the Soviet Union. The capital is historical and picturesque Tallinn — UNESCO city with ± 450 thousand citizens. …

About

Šárka Chwastková

Student at Brno University of Technology, Czech Republic, frontend, webdesign https://sarkachwastkova.cz https://pandacode.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store