This story is unavailable.

Merak ettim denedim.

Örnek Servis dosyası, sınıf , ve çıktı ekran görüntüleri aşağıda. 
Birde php versiyon bilgisi ekledim.

Farklılığın nedeni ne olabilir?

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Sarp Doruk ASLAN’s story.