Zkušenosti se stážistkou z Číny

Jindrich Sarson
Mar 7, 2016 · 4 min read

Minulý týden u nás v TappyTaps ukončila dvouměsíční stáž Číňanka Amanda (ve skutečnosti se jmenuje jinak, Číňani si volí západní jméno, které my Evropani dokážeme vyslovit). Rád bych zde shrul pár poznatků a zkušeností, které jsme za ty 2 měsíce nasbírali.

Proč někoho na stáž do firmy?

Může se zdát, že vzít někoho do firmy na 2 měsíce (byť zadarmo, resp. za stravu a ubytování) nemá moc velký význam. Než se rozkouká, tak odchází. Asi by to tak platilo pro studenta z Čech. Nicméně může se stát, že se vám hodí někdo ze specifické země hlavně právě proto, že je z té specifické země. Zná jazyk, místní zvyky, ví, jak tam věci fungují. A přesto, že se může jednat o relativně nezkušeného člověka, ví toho z dané oblasti prostě víc, než si my dokážeme vygooglit.

To byla přesně naše motivace. Vezměte si Čínu — obrovský trh se spoustou mladých lidí. Západní aplikace jsou oproti těm čínským skoro drobečci (WhatsApp vs WeChat nebo Uber vs Didi Kuaidi). Peníze tam jsou. A my naše aplikace v Číně skoro neprodáváme. Resp. prodeje jsou někde na úrovni Kypru. Aplikace jsme přeložili, popisky taky a přesto to nepomohlo. Přišlo nám, že i průměrný český student by dokázal poradit např. Číňanovi, jak propagovat aplikaci v ČR. Mohlo by to fungovat i obráceně, no ne?

Jak jsme vybírali?

Možností je asi více, nakonec jsme zvolili nabídku od studentské organizace AIESEC. Funguje to celkem snadno — zaplatí se poplatek v řádu několika tísíckorun, napiše se “job description” a pak už se jen čeká na nabídky. Byl jsem překvapen, jak to šlo rychle. Poptávku jsme zadali v prosinci, začátkem ledna jsme měli dost zájemců na spuštění výběrového řízení. Prvním sítem prošli 4 zájemci, kterým jsme pak zavolali přes Skype. Z těchto 4 zbyli 2 — kluk a holka. Oba byli výborní. Skvělá angličtina, skvěle vypracovaný testovací úkol. Nakonec jsme vybrali holku, protože ve své prezentaci uvedla. že umí vařit :-) (což se nakonec ukázalo že byla trochu klamná reklama).

Co nám to přineslo?

Za 2 měsíce se toho dá stihnout kupodivu hodně. Vypíchl bych proto jen pár nejzásadnějších přínosů.

První týden nám Amanda vypracovala prezentaci, jak “mobilně” žijí Číňani vyšší střední třídy, jaké se nejvíc používají aplikace a sociální sítě. Až do té doby jsem žil v domění, že Čínské sociální sítě (a aplikace obecně) jsou takové laciné kopie těch západních. Byl jsem dost překvapen, že tomu tak není. WeChat má daleko víc funkcí než třeba Facebook messenger nebo WhatsApp. Funkce, o který se nyní s velkou slávou mluví — placení přes Facebook, nákup lístků do kina, atd. atd. už v Číně např. v rámci WeChat mají. WeChat jsem teď 2 měsíce používal právě na komunikaci s Amandou a je to opravdu kvalitně napsaná aplikace. Zajímavé je, že chat nebo sociální sítě se používají daleko více než na západě i místo e-mailu. Např. časopisy dost často ani nemají e-mail shránku, jen WeChat nebo WeiBo a komunikuje se s nimi přes tyto sítě.

Ve zbytku času jsme se rozhodli upravit jednu z našich aplikací a udělat speciální čínskou verzi. Jsou to takové detaily, které jsou ale docela důležité:

  • promo video nemůže být na Youtube, protože ten není z Číny přístupný. Je třeba použít youku.com.
  • přístup k západním serverům je z Číny dost pomalý. Není úplně jednoduché pořídit si server hosting v Číně, my zvolili datacentrum v Japonsku.
  • placená aplikace jsou něco, co Číňani moc nechápou. Většina věcí je placena reklamou. Alternativou (kterou jsme zvolili my) je free verze s inappem.
  • pokud má aplikace sdílení, je třeba ho směřovat na Čínské sociální sítě. Není úplně jednoduché vytvořit WeChat nebo WeiBo developer účet bez znalosti čínštiny.

Samostatnou kapitolou je marketing. V tom ještě stále trochu tápeme a nemůžu teď říct, co funguje a co ne. Obecně — za vše se platí. Jelikož jsme čínskou verzi aplikace releasli teprve před týdnem, marketing se bude postupně rozjíždět. Zkoušíme to i přes maminky na sociálních sítích, některé mají stovky tisíc followerů. Amandě to přišlo málo. Prostě ta čísla v Číně jsou v úplně jiných měřítcích.

A pak takové technikálie — máme založené účty na 3 největších čínských Android App Storech. Máme konta na čínských sociálních sítích (což se hodí např. i pro login do dalších čínských služeb). Máme připravené univerzální oslovovací e-maily, čínský press kit, seznam svátků pro promo…

A hlavně — máme ověřeného člověka, na kterého se můžeme v budoucnu obrátit. Kdo někdy najímal Číňana např. přes UpWork, asi pochopí, jaká to je výhoda.

Nejen práce…

Musím říct, že přínosem nebyla jen ta práce, co Amanda odvedla. I v jiných oblastech nás to posunulo dál. Angličtina se na ty 2 měsíce stala hlavním jazykem u nás v kanceláři. Konečně jsme měli nějakou ženskou na pracovišti :-). A i na to vaření došlo, slavili jsme čínský nový rok s tradičními knedlíčky a na rozloučenou čínský HotPot.

Amanda bydlela ty 2 měsíce u nás doma, takže to byl i přínos pro děti. Motivace pro angličtinu.


Reklama na závěr — hledáme nového člověka do našeho marketing teamu. Pokud bys chtěl/chtěla vymýšlet, jak propagovat naše aplikace v různých částech světa, ozvi se nám! Detailněji na: https://www.startupjobs.cz/nabidka/5432/marketacka-marketak-mobilnich-aplikaci

Jindrich Sarson

Written by

Dad of four, CEO & Co-owner of TappyTaps (http://www.tappytaps.com)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade