10 польських слів, які здатні збити з пантелику

Oleksandr Gontar
Apr 22, 2016 · 4 min read

Думаю, багатьом відомо, що польська та українська мови вельми подібні, а понад 65% лексичного складу обох мов є однаковою.
Звісно, відмінностей у вимові та написанні чимало. Проте, кожен, хто хоч раз бував у Польщі, міг помітити наскільки легко вдається порозумітися з місцевими, навіть без допомоги англійської.

Але через деякий час, трапляється легке непорозуміння, а іноді і здивування, коли ваш співрозмовник починає казати на перший погляд абсурдні речення із нібито знайомими словами. В цей момент — головне не розгубитися і попросити повторити. А краще заздалегідь бути готовим і мати в запасі пару дивних словечок.

Отже, пропоную вашій увазі десять оманливих польських слів, з якими мені довелося познайомитися останнім часом.

1. sklep / склєп

Одне із найбільш широковідомих слів, яке має зовсім протилежне до нашого значення. Піти до склєпу по хліб — цілком нормальне явище у Польщі. Як ви вже могли здогадатися — це крамниця. Найбільш логічна і позитивна асоціація у мене виникає лише з словом склепіння.
Водночас, склеп чи гробниця польською буде — grobowiec |гробовєц.

2. prosto / просто

Одного разу у відповідь на ваше питання стосовно напрямку, ви почуєте у відповідь: “ідіть просто”. Насправді, тут не все так просто і це слово означає прямо.
Ну а просто в сенсі легко буде łatwo|латво.

3. zapomnieć / запомнєч

Найчастіше плутанина виникає у тих, в кого російська мова рідна, бо це слово найбільш подібне до рос. “запомнить”, хоча насправді означає повністю протилежне.
Пам’ятати польською буде дуже подібно до української — pamiętać | памєнтач.

4. owoce / овоце

Теж популярний конфуз. Не дивуйтеся, коли серед соків фреш у хіпстерському закладі найбільше буде саме овоцових, бо вони фруктові.
Овочі польською будуть warzywa.

5. jutro / ютро

Будьте обережні, коли домовляєтесь про зустріч. Вам може здатися, що ви домовилися про наступний ранок, а насправді на вас чекатимуть завтра по обіді. Це слово вельми підступне, бо подібне на російське утро.
Насправді ранок в сенсі часу доби буде — ranek або rano.

6. ufać / уфачь

Немає нічого спільного з НЛО. Якщо вам уфають, то ви заслуговуєте на довіру. В той же час, просто вірити в щось — wierzyć.

7. zakaz / заказ

Уявіть, що ви приїхали автомобілем на берег моря, хочете запаркуватися і помічаєте знак заборони паркування, а під ним напис zakaz parkowania. Навіть не намагайтеся шукати паркомат чи номер телефону для замовлення паркування. Інтуїція вас підвела — їдьте далі, поки не оштрафували. Це слово перекладається як заборона.
Замовлення в контексті товару чи послуги буде теж подібним до української — zamówienie|замувєньє

8. winda / вінда

В багатоповерхових будинках та торгових центрах часто стоїть вінда. Нею переважно користуються інваліди, люди похилого віку та діти.
Але це не операційна система, а звичайний ліфт.
Windows як вікна буде okna.

9. piwnica / півніца

Якщо вам пропонують спуститися до півніци — не поспішайте погоджуватися. Вас не запрошують на пиво — вас заманюють у підвал. Який може виявитися пасткою у кращих традиціях Голлівуду.
З розливним пивом краще допоможе knajpa | кнайпа.

10. napiwek / напівек

І наостанок, не дивуйтесь, коли побачите у закладі на барі чи біля каси скриньку для збору грошей на пиво. Поляки люди серйозні — і замість чайових, отримують на пиво. Навіть ті, хто не вживає алкоголю.

Звісно, забавних і незвичайних слів існує значно більше, але саме ці мені довелося вживати найчастіше. Сподіваюсь, вони будуть для вас корисними.

Oleksandr Gontar

Written by

photographer / traveler / java developer

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade