“Thomas Was Alone”- Minimalistyczna gra z wielką narracją.

Na początku 2010 roku wydana jako gra przeglądarkowa, “Thomas Was Alone” doczekała się oficjalnej, steamowej premiery w lipcu 2012. Została stworzona przez jednego developera- Mike’a Bithella na silniku Unity. Nawet jego adekwatne i czadowe nazwisko nie zapowiadało sukcesu, który gra odniosła. Zaklasyfikowana na Steamie do kategorii: “platformer”, “indie”, “minimalistic” i “puzzle”, w 2013 nominowana do Nagrody Brytyjskiej Akademii Gier Wideo w kategoriach najlepsza fabuła i najlepsza muzyka. Side-scroller otrzymał Nagrodę Brytyjskiej Akademii Gier Wideo w kategorii “najlepszy aktor”.

Sasiek Wysocki

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store