Kako naslavljati prave probleme, ustvarjati zaupanje in voditi?

Avtentično poslušanje je eno od najmočnejših orodij, ki na koncu pogovora, da sogovorniku občutek, da je bil ne samo slišan, ampak tudi razumljen. Sposobnost takšnega poslušanja odraža resnično vodjo (neglede na formalno pozicijo te osebe).

Conversation by Louis Moeller

Biti razumljen — Izkušnja avtentičnega poslušanja

Čutiš, da poslušalec popolnoma razume kako izgleda tvoj svet in nimaš več kaj dodati. Ob koncu pogovora na plano ne pride več nobena misel, ki bi morala biti naslovljena. Ni več nobenega vprašanja. To pomeni biti ne samo slišan, ampak tudi razumljen.

Kaj se zgodi, ko oseba NI razumljena?

Ko oseba znova in znova ponavlja isto stvar, je to dober pokazatelj, da se ne počuti kakor, da je bil ta del pogovora zares razumljen. V primerih, ko se pogovor ne premika v smer boljšega razumevanja, se v pogovru lahko občuti stres ali kateri drugi občutki.

V trenutkih, ko sem to opazil pri sebi, se mi je zdelo kakor, da zadržujem dih, čutim težo pogovora ali pa, da se je postavil zid.

Kako poslušamo, ko NE razumemo?

 • Imamo idejo, kaj bi ta oseba morala početi/narediti/biti in je to konstantno v naših mislih med poslušanjem.
 • Še preden druga oseba konča, si v glavi pripravimo odgovor.
 • Na osebo in vsebino pogovora projeciramo lastno sliko sveta, predsodke in omejitve, ki so za nas prisotne v svetu (preko obnašanja, odgovorov, vprašanj,…). To čutimo v obliki misli “uf, to je pa nemogoče”, “kako je/bo pa njemu to uspelo”.
 • Med pogovorom razmišljamo o drugih stvareh ali celo počnemo druge stvari (tudi če ne zavestno/namerno).
 • “Ja, ampak…”

Avtentično poslušanje — Kako poslušamo, ko razumemo?

 • Poslušamo brez predsodkov, pomislekov, omejitev, …
 • Če opazimo misel pri sebi, (1.) najdemo način, da jo naslovimo na način, ki je uporaben za osebo, ki jo poslušamo “Ko poslušam, se pri meni pojavlja močna misel ______. Je to nekaj, kar je uporabno zate?” ali pa (2.) dovolimo tej misli, da gre naprej in se je ne oprimemo.
 • Imamo vprašanja, ki naslavljajo dele vsebine, ki jih ne razumemo popolnoma.
 • Da preverimo, če razumemo pravilno, ponovimo povedano s svojimi besedami in poslušamo/opazujemo za povratno informacijo.
 • “Kaj pa…?”

Avtentično poslušanje za reševanje nejasnosti

V svojih trenerskih pogovorih sem opazil, da se ta nejasnost velikokrat zdi kakor megla v kateri ne znamo razbrati vzrokov problema ali pa najti rešitve. Preko avtentičnega poslušanja pomagam trenirancu pri razmisleku tako, da mu podam kar opazim “Opazil sem ___. Je to uporabno zate?” “Kako vidiš, ____?”

Na koncu uspešnega pogovora je rezultat jasnina na strani treniranca in mene. Treniranec ima jasen pogleda na problem in rešitev ter naslednji korak.

Kako do avtentičnega poslušanja?

 • V pogovorih opazuj, kaj se dogaja s teboj navznotraj. Kakšne misli se pojavljajo? Projeciraš kakšne misli proti tej osebi?
 • Pomaga razumevanje povezave misli in občutkov. O tem sem pisal v članku “Kako ustvarjati ko se ti zdi da te svet omejuje?”.
 • Odstrani motilne faktorje, ki ti bi lahko odvzemali pozornost.
 • Če osebi ne moreš dati popolne pozornosti, ji to povej in pogovor premakni na drugič.