Catalunya Música, nova temporada per a tots els públics

Saül Gordillo
  • Dilluns, 4 de setembre, començarà la nova temporada de Catalunya Música, que culminarà els 30 anys de l’emissora.
  • Una de les novetats és el programa “El compositor de la setmana”, conduït per Carmina Malagarriga i que donarà a conèixer de dilluns a divendres l’obra d’un compositor.
  • La música per a cinema, la música per a teatre, les músiques del món i la relació entre la música i l’art s’incorporen també a la programació, amb programes com “Quadres d’una exposició”, “Les cordes de l’ukelele” i “El millor dels temps”.
  • Els continguts operístics es traslladen a la tarda dels dissabtes, de 18.00 a 22.00.

Catalunya Música comença dilluns, 4 de setembre, la temporada 2017–2018. amb una oferta renovada de continguts per donar-li més visibilitat i notorietat, per fer-la més atractiva i per continuar eixamplant la base del seu públic. Amb aquests objectius, l’emissora de música clàssica de Catalunya Ràdio incorpora nous gèneres i estils musicals, i en potencia d’altres que ja formen part de la seva graella.

El jazz, la música per a cinema, els musicals i la música per al teatre, les músiques del món i un nou programa sobre música i art formaran les noves apostes –especialment al cap de setmana – que se sumaran a la segona temporada d’“Els homes clàssics”, amb Albert Galceran i Pedro Pardo, que va arrencar el gener passat.

De dilluns a divendres

Continua també el tàndem dels matins amb Joan Vives i Ester Pinart, de 7.00 a 11.00, de dilluns a divendres, a “Tots els matins del món”, per començar el dia amb obres breus, animades i del gran repertori, amb el contrapunt de la informació cultural, l’actualitat, l’entreteniment i l’agenda de concerts.

Precisament, les transmissions de concerts i òperes continuaran sent els plats forts de la programació, presentats per Olga Cardús, Maria Montes i l’equip de Catalunya Música. D’una banda, hi ha els concerts de producció pròpia -en directe i en diferit-, enregistrats pels equips tècnics de l’emissora, d’una banda; de l’altra, els concerts provinents de l’intercanvi internacional amb la Unió Europea de Radiodifusió (UER-EBU), com la Temporada del Gran Teatre del Liceu, les òperes del MET de Nova York (en directe), i els diumenges, la Temporada de l’OBC, també en directe (11.00), entre moltes altres propostes.

El magazín informatiu “Assaig general” es concentra ara de 7 a 8 del vespre, dirigit i presentat per Albert Torrens, i amb la participació de Xavier Chavarria. Els dos professionals escometran el dia a dia de la informació musical, la crítica, les entrevistes, els reportatges, els debats i les actuacions en directe, durant una hora que combinarà l’entreteniment, la informació i la bona música.

Una altra novetat de la temporada serà el programa “El compositor de la setmana”, conduït (de dilluns a divendres, a les 13.00) per Carmina Malagarriga. L’espai presentarà un monogràfic basat en l’obra d’un compositor i canviarà setmanalment d’autor, d’època i d’estil, en funció de la proposta programàtica. Cada setmana, un compositor resident a la programació de Catalunya Música.

El segell personal de Victòria Palma serà present una temporada més amb “Els gustos reunits”, un tast de música obert a tots els paladars, gèneres, criteris i versions al llarg de la història. A més, l’espai “Femení i singulars”, també amb Victòria Palma, seguirà fidel a l’antena.

Guanya espai el jazz, que a partir d’ara serà present cada dia, a les 23.00, amb “Via jazz”, un format setmanal, de dilluns a diumenge. De dilluns a divendres, Pilar Subirà presentarà els grans temes clàssics i les gravacions més recents en una selecció per a tots els públics. El cap de setmana, Carles Lobo presentarà els concerts de jazz provinents de l’intercanvi amb la UER i dels principals centres de producció musical nacionals i internacionals.

El cap de setmana

Els dissabtes, a les 9.00, el programa “I tu què escoltes?” ens permetrà descobrir les preferències musicals dels grans artistes, amb Àlex Robles i Víctor García de Gomar. Un diàleg musical que mostrarà les connexions entre diferents músics i artistes, i quins són els seus gustos i referències musicals a través de la seva discoteca particular.

També les arts plàstiques i l’arquitectura es fusionaran amb la música a “Quadres d’una exposició”, el nou programa realitzat per Aleix Palau els dissabtes, a les 16.00. Una manera d’interpretar la música sota el prisma i el context del món de l’art i la cultura, en general.

El cap de setmana incorpora dues noves propostes. D’una banda, el programa de músiques del món “Les cordes de l’ukelele”, que conduirà i presentarà Marta Lanau, amb l’objectiu de descobrir diferents gèneres i corrents sonors de la música d’arrel traslladada al nostre temps. De l’altra, un nou programa dedicat al teatre musical, “El millor dels temps”, a càrrec de Francesc Hernàndez i Anna Ponces; una manera viva, actual, intel·ligent i divertida de descobrir els musicals i tot el que envolta la dramatúrgia, la coreografia, la interpretació teatral i la seva fusió amb la música.

Pel que fa als continguts operístics, aquesta temporada es traslladen a la franja de tarda dels dissabtes (de 18.00 a 22.00), coincidint amb les transmissions d’òpera del MET de Nova York i amb l’activitat de la UER. D’aquesta manera, el programa “Una tarda a l’òpera”, amb Jaume Radigales, continuarà oferint l’audició íntegra d’una òpera i després el magazín d’actualitat sobre el panorama nacional i internacional del món de l’òpera.

El programa “El violí vermell”, amb tots els continguts musicals vinculats a la gran pantalla i al món de les bandes sonores continua a càrrec de Xavier Cazeneuve i es trasllada als diumenges a les 13.00, després de la transmissió del concert matinal en directe de l’OBC, des de L’Auditori de Barcelona.

I també els programes clàssics de la graella: “El taller del lutier”, amb Pere Andreu Jariod; “Audicions íntimes”, amb Xavier Chavarria; “So de cobla”, amb Ignasi Pinyol; “Guia d’orquestra”, amb Víctor Solé i Raimon Colomer; “La ruta Bach” i “Cicle coral”, a càrrec d’Albert Torrens; “Sons de l’edat mitjana”, presentat per Maria Montes, i les entrevistes de Joan Vives a “Solistes”, a més d’“El gran segle”.

Saül Gordillo

Written by

Periodista | Director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade