Els informatius de Catalunya Ràdio s’emetran per Ràdio Blanes

Ràdio Blanes emetrà els butlletins informatius de Catalunya Ràdio gràcies a un acord signat aquest dimarts, 29 d’agost, a l’Ajuntament amb l’alcalde de la població, Miquel Lupiáñez, i el regidor de Comunicació, Albert Sanz. Aquest acord s’afegeix als signats anteriorment amb el Grup Tele-Taxi, Alcover Ràdio, Ràdio Puigcerdà, Ràdio Ona Torelló i amb l’emissora nord-catalana Ràdio Arrels, de tal manera que aquestes emissores connecten amb els titulars informatius de Catalunya Ràdio durant tot el dia.

Amb aquest nou acord, Catalunya Ràdio continua ampliant l’abast del servei públic i ajuda als mitjans de proximitat del país. Tant Miquel Lupiáñez, alcalde de Blanes, com el regidor de la ràdio municipal, Albert Sanz, han coincidit a agrair aquesta col·laboració. «Per a nosaltres, és molt important comptar amb el suport de la ràdio pública de referència a Catalunya per poder reforçar la nostra emissora municipal», ha afirmat l’alcalde. Aquesta col·laboració, a més de reforçar el compromís de servei públic de Catalunya Ràdio, és una mostra d’optimització de recursos, que palesa també la confiança de l’audiència en la ràdio nacional.

Like what you read? Give Saül Gordillo a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.