KAKO JE FEJBUK RAKETA POSTALA VATROMET NA JEDAN DAN

Ma nije valjda da ste se radovali što je Fejsbuk ponovo odvrnuo slavinu? Ako je ta radost bila iskrena — mašili ste poentu.

Jer ja u toj radosti vidim da su upravo oni koji su se okupili i ustali zbog toga što je Fejsbuk uveo explore feed, ni sami ne veruju u sadržaj koji prave. Zašto Fejsbuk ne bi zasutavio stranice koji postavljaju po 20 postova dnevno, jure klikove sramotnim naslovima i pre svega ponižavaju svaki brend koji se strateški i temeljno bavi kvalitetnim sadržajem (ili bar pokušava da se bavi) i na Fejsbuk gleda samo kao na još jedan alat za komunikaciju sa potrošačima.

Kratkoročno, svako ima pravo da se raduje. Ko sme nekome da oduzme to pravo? Ali ako razmišljamo dugoročno i kao profesionalci, onda ne smete dozvoliti sebi da ta mala promena bude predstavljena kao uspeh. Oprostite na poređenju, jer oni koji Fejsbuk mere klikovima tako će najbolje razumeti… To je isto kao da nam je komšija dao parče njive na kome možemo da sadimo luk. Pa je jednog dana odlučio da želi i on da zaradi jer mi dobro prodajemo taj luk na našoj maloj pijaci. Naravno, uzeo još od nas, jer to je njegova njiva. I ne samo to, tražio je i procenat od luka koji mi prodamo.

Da ovo slavljenje razuma ne bi završilo oblatno, možemo da posadimo nešto u ovom primeru što bi kasnije niklo, a da ne bude luk od koga smo zaplakali. Jer sve ovo je najbolja moguća opomena svim brendovima, medijima i pojedincima da dugoročno i ozbiljno razmišljaju o svojim vlastitim platformama. Uvek imamo više rešenja. Ponudiću dva. Ili ćemo prihvatiti ono što Fejsbuk već dosta vremena menja i dodaje. Ili ćemo pronaći novu platformu za komunikaciju sa svojim potrošačima. Jer ne mogu da verujem u tu praznu priču da postoji zli vuk Fejsbuk i nemoćna 3 mala publishera.

Like what you read? Give Ja sam samo medium. a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.