Laskuvarjon osto-opas
Tommi Savikko
13

Kiitos Teemu kiitoksista!

Aikoinaan intternetissä oli tuommoinen sanakirja, pitää yrittää etsiä sitä jostain internet archivesta. Jos ei löydy niin tekaistaan!

Onko jotain tiettyjä sanoja mitkä jäi pimentoon?

Like what you read? Give Tommi Savikko a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.