Kickstarter’ı Anlamak

Dünya çapında kitlesel fonlama “Crowdfunding” sisteminin en aktif şekilde kullanılan platformu Kickstarter, Startup ekosisteminin de merkezinde yer alıyor. Sesini Kickstarter üzerinden daha iyi duyurabileceğine inanan girişimciler, bunu bir “marketing” stratejisi olarak da tercih edebiliyor. Dolayısıyla Kickstarter’ı anlamak, dünya genelinde Startupların nabzını tutmak ve yatırım rehberliği anlamında önemli ipuçları sağlayabilir.

Ethan Mollick tarafından Kickstarter’dan alınan detaylı veriler içeren ve mevcut ekosistemin sürdürülebilirliğine ilişkin makalenin satır başları aşağıda yer almakta.

KICKSTARTER
Kickstarter, Dünyanın en büyük kitle fon desteği platformu. Kickstarter’da iki tür profil bulunuyor; girişimciler ve destekçiler. Şimdiye kadar milyonlarca destekçi üzerinden milyarlarca dolar fon girişimcilere aktarılmış durumda. 
Destekçilerin demografik yapısına bakıldığında, çoğunluğun(%39) tam zamanlı çalışan olduğunu vurgulamakta fayda var.

Kickstarter projeleri ticari stratejiler, hedef kitlenin gösterdiği çeşitlilik ve fon gereksinimleri açısından farklılık oluşturuyor. Bu da istatiksel olarak bir dağılım sağlıyor ve verilerin yorumlanmasını anlamlı ve değerli kılıyor. 
Kickstarter projelerinin dağılımında en yüksek yüzdeyi sırasıyla “Ürün Tasarımı”, “Yiyecek Sektörü”, “Teknoloji” alanı ve “Oyunlar” alıyor.

Ekonomik Katkı
Kitlesel fonlamanın ekonomiye katkısı ise kaçınılmaz. Firmaların bir kısmı ihtiyaç duyulan fona ulaşamayıp ilerleyemiyorsa da, faaliyete başlayan projeler ve kurulan pek çok organizasyon ekonomi ve istihdama katkıda bulunuyor. 2015 Mayıs ayından günümüze, Kickstarter’da kurulan 8800 organizasyonun %82’si hala faaliyetlerine devam ediyor. Kickstarter projeleri ayrıca 5135 girişimciye tam zamanlı ve 160 bin 425 kişiye geçici istihdam sağladı.

İnovasyon
Kickstarter girişimcilerinin %66’sı yeni bir değer ortaya koyduklarına inanıyor ve girişimini inovatif buluyor. Kickstarter destekçileri ise şimdiye kadar gerçekleşen projelerin %50,1’ini inovatif buldu. Tüm bu olumlu görüşlere rağmen projelerin ancak %4’ü patent alacak yenilikçi ürün/fikir ortaya koyabildi. Bu süreçte Kickstarter projeleri toplamda 2601 patent aldı. Bazı projelerin birden fazla patent aldığından, patent alan tekil firma sayısının daha düşük olduğu söylenebilir. En çok patentin, bekleneceği üzere “Ürün Tasarlama” kategorisinde ve “Teknoloji” alanında oldu.

Sosyal Etki
Girişimclerin projelerine bakış açılarını anlamak için değerlendirilebilecek bir diğer faktör de sosyal katkıya ilişkin sorulara verdikleri cevaplar. “Projeniz Sosyal bir etkileşim oluşturdu mu?” sorusuna “Evet” diyenlerin oranı %53, “Projem sosyal hayata önemli bir katkı sağladı” diyenlerin oranı %27, “Projem çok önemli bir iş ortaya koydu” diyenlerin oranı ise %67.

Değerlendirme
Başarılı kitle fonlama projeleri katılımcılar ve girişimciler arasında sağlıklı bir etkileşim oluşmasına katkıda bulunuyor. Kitle fonlama organizasyonları milyarlarca dolar kaynağı yeni projelere aktarılmasını sağlıyor ve binlerce insana istihdam oluşmasına katkıda bulunuyor. Belli bazı proje yöneticileri kariyerlerinde uzmanlaşmak ve yeni başarılara ulaşmak için çoğunlukla kitle fonlama platformlarına başvuruyor. Hedeflenen fonu yakalamak her zaman kolay olmasa da, lansman fırsatı arayan girişimciler kitle fonlama platformlarını bilinirlik sağlamak adına da tercih edebiliyor.

KAYNAK: Containing Multitudes: The Many Impacts of Kickstarter Funding by Mollick E., 07.2016.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.