Paris’te 1.70 Euro’ya 24 Saatliğine Bisiklet Kiralamak Mümkün
Numan Çebi
113

Türkiye’de benzer uygulamalar var. Birebir aynısını ise İBB uyguluyor. Şimdilik Bostancı ile Kartal’a kadar olan sahil şeridinde var. Ancak sorun belediyenin ilgisizliği ve kullanıcıların umarsızlığı. Çoğu bisiklet hasarlı; lastiği patlak, freni bitik, koltuğu bozuk vs. Bazı bisikletlerin istasyonları arızalı. Basılmayan şifre ekranları, kilidi açmayan ama açtı gözüken istasyonlar ve çoğu zaman bisiklet bulamadığınız abuk durumlar. Yarım saat kuralı çok rijit ama mantıksız değil!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.