Apple brugere skal også opdatere NU!

Selvom det seneste malware angreb gik mod Windows enheder, skal Apple brugere også huske og opdatere deres enheder. Mandag den 15. maj udsendte Apple sikkerhedsopdateringer til:

iOS 10.3.2 (for iPhone og iPad users), MacOS, OS X, watchOS 3.2.2, iTunes, Safari, tvOS og iCloud for Windows 6.2.1.

Så opdater dine enheder NU! .. udsæt det ikke.

På en Mac gøres det ved og starte Appstore, og på en iOS (iPad-iPhone) skal man i Indstillinger / Generelt / Softwareopdatering

Flere detaljer kan ses på Apple Security Updates

Like what you read? Give Ole Schmitto a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.