Voetnoten I: ‘The Lion’ van Via Maris

Via Maris (1) is de formatie rond de Antwerpse singer-songwriter Marie Van den Bogaert. De groep staat voor gevoelige nummers, afgekruid met jazzharmonieën en verfijnde arrangementen. Later dit jaar beproeven ze hun geluk in de Nieuwe Lichting van Studio Brussel maar eerst zijn ze nog te zien in Trefpunt Concertzaal. Ze openen er de februari-editie van De Nieuwelingen, een concertreeks voor jonge bands uit de opleidingen jazz, pop en muziekproductie van het conservatorium. Frontvrouw Van den Bogaert gunt ons alvast een blik achter de lyrics van het nummer ‘The Lion’, dat te beluisteren is op vi.be/viamaris.

The Lion (2)

Take a bite from another love
Tell me how it feels
Is it bitter, is it sweet?
Is it heavy on your feet? (3)

Take a step to another life
Tell me what it’s like
Is it better than before?
Does it give you everything and more?

Leave the lion in its cage (4)
And you will hear him roar
But his heated mind (5) will simmer down
When you open up the door.

Take a look at another home
And tell me what you want
Do you want a bigger house?
Some time to figure it out?

Ah, take a look at me! (6)
And tell me what you see
Do you see the things you need?
Do you feel like you are lucky?

  1. Mijn echte naam vond ik niet pittig genoeg. ‘Via Maris’ is eveneens de titel van een van onze nummers. Hij verwijst naar een oude handelsroute in het Midden-Oosten. Niet dat we exotische muziek maken. Mijn naam zit er een beetje in en ik ben ook… ja, op weg.
  2. Ik hecht heel veel belang aan de tekst. Vaak ontstaat die aan de hand van een beeld, in dit geval een gekooide leeuw. Enige melancholie is mij niet vreemd. Het schrijven vloeit voort uit eigen ervaring. Soms werk ik de persoonlijke details wat weg, andere keren minder.
  3. Vragen, zonder antwoord weliswaar, vormen de bouwstenen van deze song. Ze wijzen op een wat eenzijdig gesprek. Ik geloof dat je binnen een relatie, want daar gaat het over, kritisch moet zijn. Je mag elkaar niet versmachten. Het gaat erom jezelf te kunnen blijven. Te veel controle is nefast, vandaar het beeld van de kooi.
  4. Dit is het refrein, de hook. Ik zing het samen met onze drummer Brent Buckler, met wie ik samen de muziek voor dit nummer heb geschreven. Brent speelt trouwens ook gitaar en schrijft eigen nummers.
  5. Vroeger schreef ik voornamelijk Nederlandse teksten, maar ik voel me iets vrijer in het Engels. Het gaat me dan niet zozeer om de woorden dan wel om de klank. ‘Mind’ bijvoorbeeld klinkt een pak zachter dan ‘geest’.
  6. 23.02.17 om 21u De Nieuwelingen: Via Maris en Eclectiv, Trefpunt Concertzaal