Hans-Christian Fjeldberg-Gustavson, Håvard Tegelsrud, Henrik Hellerøy, Gustav Karlsson, Kristian Veøy og Sveinung Dalatun har vært i England på Velocity. En konferanse om sky, distribuerte systemer og Kubernetes. Så alt for, alt for mye Kubernetes.

Skrevet av reisefølget.

Konferansen består av flere deler: Først to dager “training” (ingen av oss deltok på dette), så en dag “tutorials” og til sist to dager med foredrag.

Dette innlegget vil dekke noen av foredragene som vi i reisefølget bet oss mest merke i. Enten fordi de var gode foredrag, eller fordi de gav oss interessante idéer. Om fortellerstemmen fremstår som forvirret og lettere sinnsyk…


Dette er episode 3 i serien “Innovasjon i store organisasjonar” som er skrive saman med Marit Andreassen: For å inspirera og fremja produktutvikling i store og mindre organisasjonar.

Episode 1: Kvifor er innovasjon vanskeleg i store organisasjonar?
Episode 2: Utfordringen — Hvordan lære barn verdien av penger?

Korleis kan dei eigentleg det? Innovasjon i store organisasjonar kan ta på seg mange rare formar. Kanskje leiinga dreg på inspirasjonstur med nokre innovasjonskonsulentar til Peru eller til ein nasjonalromantisk botn i ein fjord på Vestlandet. Du blir kanskje inspirert, men effekten uteblir nok diverre. Skal det varig endring til må du endra…


Dette er episode 1 i serien “Innovasjon i store organisasjonar” som er skrive saman med Marit Andreassen: For å inspirera og fremja produktutvikling i store og mindre organisasjonar.

Episode 2: Utfordringen — Hvordan lære barn verdien av penger?
Episode 3: Korleis kan store organisasjonar bli litt betre på innovasjon?

Om du, som me, har jobba for store organisasjonar har du sikkert undra deg over kvifor organisasjonar som har så mykje hjernekraft, pengar og energi kan slita med å skapa nye ting, når små oppstartsbedrifter får det til å sjå ut som ein leik.

Dei store er kanskje klare over at…


Med dette blogginnlegget vil eg motivera deg som sit på gjerdet til å publisera meir. Enten det er foredrag på konferansar eller blogginnlegg på Medium. Opp gjennom min eigen karriere har eg høyrt mange rasjonaliseringar frå folk som gjerne vil bidra, men som av ymse årsakar overtyder seg sjølv om at dei ikkje kan bidra. Legg frå deg bedragarsyndromet og ikkje ver eit hinder for deg sjølv!

Med bidrag meiner eg sånt som presentasjonar, blogginnlegg, artiklar, o.l.

Myter som hindrar deg i å publisera

Det er flauare å blotta hjarta sitt framfor eit publikum enn den nakne kroppen sin, men som regel har folk meir nytte av…


Tradisjonen tru reiste også denne våren ei lita gruppe bekkarar til Bergen for å dela av kompetansen sin. For den uinnvidde er Booster ein veldig anleis konferanse som har eit veldig sterkt fokus på workshopar, korte foredrag og alt for mykje mat. Minn meg på å ta ein ekstra joggetur når eg kjem tilbake til Oslo.

Frå BEKK var me fem fagstaute fagfolk. Alle saman med foredrag.

Foto: Marit Andreassen

Machine Learning at the Norwegian Tax Administration — Trygve Bertelsen Wiig

På vårparten i 2017 var BEKK involvert i ein Proof of Concept for Skatteetaten som såg på om det kunne vera mogleg å laga skattekort automatisert med maskinlæring. …


Having an internal team instead of an external corporation handling your infrastructure will have consequences for the autonomy and delivery speed of your development teams. These consequences are the manifestations of economic incentives that are already managed correctly when using public cloud. Why? Because with public cloud you pay them per use and because public cloud must compete to survive. This blogpost will focus on how these incentives work in practice and what you should do if you are stuck with on-premise.

Infrastructure must be self-serviced

Everything that needs to be done for every feature you develop has the potential to really mess up…


Handovers. Centralization vs. autonomy. Shared services. Your team’s ability to deliver value to your customers is affected by many forces and potential organizational pitfalls. In this blogpost you’ll learn how to deal with some of them.

Lead time is the time it takes you to complete a process, for instance from conceiving an idea to actually having something implemented in production. Shortening this lead time makes everything better. If you think it doesn’t apply to you you’re probably ripe for being naturally selected in a really, really bad way.

For innovation to work optimally learning has to be as time…


DevOpsDays er ein av dei viktigaste konferansane i verda innan DevOps og kontinuerlige leveransar. 1. og 2. november i år kjem DevOpsDays for andre gong til Oslo. Bryr du deg om leveranseevna til organisasjonen din? Køyr deg opp!

DevOpsDays som konferanse har sitt fokus på transformasjon, organisasjonsutvikling og korleis me kan levere meir og betre for mindre.

I år har me mykje godbitar å pryda programmet vårt med, her er eit lite utval for å vekja svolten:

Sveinung Dalatun

Software developer. Works as a consultant at Miles. https://sveinung.dev

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store