Transformovat business do online prostředí je v současné době nejčastější zadání z „vrchních pater” firem. S tímto úkolem však přichází nekonečná řada otázek k technickému řešení celého procesu. Náš vývojářský tým je připraven Vám poskytnout nejen případné konzultace, ale rovněž funkční i řešení na míru.

Nová doba si žádá inovace

Doba, kdy stačilo mít firemní internetové stránky s odkazem na kamenný obchod je již nenávratně pryč. Pandemická opatření přesula trh za obrazovky počítačů a mobilů. Tato událost bude i do budoucna znamenat velkou změnu zákaznického chování a trh s online nákupy poroste raketově. Abyste nezůstali pozadu za konkurencí, je nutné do toho skočit také.

Chce to tým. A sladěný.

Současné…


Kvůli opatřením ohledně COVID-19, budou Vaši zákazníci ještě minimálně celý měsíc doma, dost možná i déle. Právě teď je tedy ideální čas dát Vašim webovým stránkám a aplikacím nejvyšší prioritu. Kvalitní UX design je
to první, co Vaši zákazníci uvidí na Vašich webových stránkách nebo ve Vašich aplikacích. Na to je nyní potřeba se zaměřit nejvíce.

Firmy by se teď měly soustředit v první řadě na kvalitní UX design, tedy uživatelskou zkušenost. A to nejen po vizuální stránce, ale především co
se použitelnosti týče. …


Pandemická opatření vtahují veškerý byznys do digitálního světa, ve kterém
je konkurence velmi silná a připravená. Rychlost a kvalita digitalizování vašich produktů a služeb je v této chvíli naprosto esenciální. Výsledek však musí být odlišitelný od konkurence. Proto je sázka na kvalitní, osobitý design
a perfektní technologické zpracování, tím správným rozhodnutím.

Proč?

Ve světě e-commerce a digitálních služeb je velké množství hráčů s více,
či méně dobrými produkty/službami. V této situaci se uživatel a zákazník pohybuje na přibližně stejné kvalitativní úrovni. To, co může znamenat velký rozdíl je design, použitelnost, správně laděná „message”(marketing)
a perfektní technologické řešení. …


by sdmk.design

Rychlý technologický pokrok přináší do oblasti designových efektů mnoho nových možností a trendů. Technologická a designérská studia, zaměřená na digitální produkty musí trendy sledovat, studovat a neustále se přizpůsobovat.

Přinášíme Vám 10 web design trendů, které budou v roce 2020 v kurzu!

1. V nedokonalosti je krása. Kreativní layouty a elementy.


Naše SDMK Design studio se majetkově propojilo s inovační společností IdeaSense. Díky tomuto partnerství se více zapojíme do projektů, vznikající pod taktovkou IdeaSense a zároveň rozšiřujeme své portfolio služeb o IT development webů a mobilních aplikací.

Inovační společnost IdeaSense, která klientům pomáhá inovovat produkty, služby a business modely prostřednictvím své metody inovačních farem spolupracovala s naším studiem již delší dobu. Díky skvělé spolupráci a potenciálu vzájemné synergie bylo majetkové propojení přirozeným krokem.


by SDMK Design + Qusion

14. ledna 2020 hostil holešovický Vnitroblock druhý díl kreativní show Czech Creative Review Night. Během večera se na pódiu vystřídali zástupci tří projektů zaměřených na design, fotografii i print.

Zatímco loňská pilotní CCRN se uskutečnila v coworkingových prostorách Opera (Odkaz na minulý článek), lednový event jsme přenesli z historického centra Prahy do nově vznikajících prostor holešovického Vnitroblocku. Hosty přivítal sál Jack Daniels, jehož industriální atmosféra vytvořila příjemné prostředí pro šest desítek účastníků akce.


by SDMK Design + Qusion

17. července se v prostorách coworkingového prostoru Opero uskutečnila první akce s názvem Czech Creative Review Night zaměřená na českou designérkou komunitu. Organizační a především obsahovou část akce zaštítilo disgnérské studio SDMK Design ve spolupráci s Qusion.com.


UX/UI Concept I (by SDMK Design)

Next year, the unique visual and music show Queen Relived will take place at the O2 Arena Praha. Our studio has been given the privilege to create the complete visual identity of this event that has no equal in the history of the genre.

Basic elements of the first concepts of the show came from sketches of the stage that was created specifically for this event by the world-famous stage and show designer Martin Hruška. …


Nastal čas se s vámi podělit o nějaké novinky.
Jednou z nich je, že jsme se před krátkým časem přestěhovali do nově vznikajícíh prostor Idea Delivery Labu, za kterým stojí společnost Idea Sense a Idea Zoom.


Poslední letošní spolupráce jsou uzavřeny, poslední projekty odevzdány.

Říká se, že člověk má hledět jen kupředu, ale konec roku je trochu výjimka.

Pojďme se ohlédnout ve zkratce za rokem 2018 a představit si některé
z našich zajímavých spoluprací. Všechny vám tu bohužel vypsat nemůžeme, protože, buďme upřímní, dlouhé články nemá nikdo rád. :)

Rok 2018 byl pro nás bohatý nejen na pracovní úspěchy, ale i provozní změny k lepšímu!

Rozrostli jsme se o další spolupracovníky. Ve spolupráci s Liborem Vaňkem jsme spustili náš nový web. Přestěhovali jsme se do nových kanceláří na Václavském náměstí. …

SDMK Design studio

We are creative design studio based in Prague, Czech Republic.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store