V SDMK Design Vám pomůžeme digitalizovat Vaše podnikání.

Proč?

Specializujeme se na:

 • Návrh a vývoj prezentačních webů, e-shopů a webových portálů.
 • Návrh mobilních aplikací.
 • Konzultaci redesignu a jeho kompletní řešení.
 • Návrh digitálních produktů od PoC po MVP (Ideální pro startupy
  a začínající projekty).
 • Inovaci procesů a automatizaci v digitálním prostředí.
 • Kompletní návrh DESIGN SYSTÉMU.
 • Návrhy firemní identity (včetně log).
 • 2D a 3D ilustrace vč. animací a další grafické práce.

Testujeme a ověřujeme

Máme vlastní UX lab, kde provádíme hloubkové rozhovory a testování.

U návrhů to nekončí

Technologický tým pokryje kompletní řešení Vašich potřeb:

 • Backend development
 • Frontend development
 • Optimalizace rychlosti (načítáni) a datové velikosti
 • Příprava pro SEO
 • Progresivní webové aplikace

Začněte s digitalizací hned, my Vám s tím pomůžeme.

Chcete nezávaznou konzultaci?

--

--

We are creative design studio based in Prague, Czech Republic.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
SDMK Design studio

SDMK Design studio

We are creative design studio based in Prague, Czech Republic.