Vaši zákazníci nejspíš fungují online více, než kdy dříve. Je potřeba posílit uživatelský prožitek (UX).

SDMK Design studio
4 min readApr 2, 2020

--

Kvůli opatřením ohledně COVID-19, budou Vaši zákazníci ještě minimálně celý měsíc doma, dost možná i déle. Právě teď je tedy ideální čas dát Vašim webovým stránkám a aplikacím nejvyšší prioritu. Kvalitní UX design je
to první, co Vaši zákazníci uvidí na Vašich webových stránkách nebo ve Vašich aplikacích. Na to je nyní potřeba se zaměřit nejvíce.

Firmy by se teď měly soustředit v první řadě na kvalitní UX design, tedy uživatelskou zkušenost. A to nejen po vizuální stránce, ale především co
se použitelnosti týče. Protože uživatelé v digitální světě očekávají hladké
a intuitivní prostředí, kde snadno získají, co chtějí a dojdou do cíle, který se
od nich očekává (nakoupí, objednají si službu nebo najdou informace, které potřebují).

Slyšeli jste někdy pojem CX — Customer Experience?

Je to interakce mezi Vaším digitálním produktem (nebo celou značkou) a zákazníkem (uživatelem).

CX je výsledkem každé interakce, kterou má zázakník s vaší službou či produktem.
Od navigace na webu po rozhovory se zákaznickým servisem až po obdržení produktu / služby, kterou od vás zákazník zakoupil. Všechno, co děláte, ovlivňuje vnímání vašich zákazníků a jejich rozhodnutí pokračovat v návratu či nikoli. Klíčem k úspěchu je tedy skvělá zkušenost zákazníka.

Například na webu se tato interakce skládá ze tří částí:

 • User (Customer) Journey — tedy cesty uživatele v rámci průchodu Vaším webem nebo aplikací. V této oblasti je potřeba zaměřit se na to, jestli uživatelé podnikají v rámci průchodu ty správné cesty a dokončí cestu
  v krátkém čase a bez překážek.
 • Uživatel se setkává s Vaší značkou a s tím, jak značka působí a komunikuje směrem ke svým zákazníkům.
 • Celkově prostředí (Graphic User Interface) ve kterém se zákazník pohybuje a jak na něj působí. Tato disciplína je velmi důležitá, protože pokud toto podceníte, nejspíše ohrozíte i výše zmíněné.
  (Příklady častých chyb: design nebude konzistentní se značkou, uživatel nepozná, co je tlačítko a nebo jak si zobrazit informace, které hledá.)

Na co se dále zaměřit?

Perfektní interakční design

Díky němu přesvědčíte zákazníky, aby Vaše stránky rádi využívali a vraceli
se na ně. Důležitá je funkční a efektivní cesta zákazníka od vstupu na web/aplikaci, až po potřebnou cílovou akci. S tím je spojený UX design třeba Vašich formulářů a nákupních košíků, navigace, funkčních prvků a modulů a nebo responzivního chování.

Responzivní web

Již zmíněné responzivní chování Vašeho webu je v dnešní době velmi důležité. Většina přístupů na Vaši stránku bude totiž z mobilního zařízení. (až na výjimky, které jsou specifické pro desktop). Proto by se nemělo zapomínat na perfektní interakční design na mobilech a tabletech. Někteří designéři praktikují přístup tzv. “mobile first”. Tedy navrhnout design nejdříve pro mobilní zařízení a následně až pro desktop.

Intuitivní a vizuálně vyvážený design

Je uživatelské prostředí jednoduché, efektivní a emocionálně vyladěné?
Je intuitivní včetně rozvržení (layoutu), grafických elementů, typografie a dalšího obsahu?

Pokud se na tyto věci zaměříte, máte “skoro” vyhráno.

Proč skoro?

Ověřujte hypotézy a návrhy

Důležité je ověřovat si každý návrh. Tedy testovat a iterovat do takové doby, než všechny výše zmíněné mechanismy fungují. Testují se uživatelské scénáře, prototypy (wireframes), design prototypy i hotová řešení a další. Na toto téma je mnoho návodů, které jsou nad obsahový rámec tohoto článku.

Co udělat proto, abyste UX design posunuli na vyšší úroveň?

 • Posilte svůj designový tým, nebo apelujte na svého dodavatele na posílení jejich týmu a patřičnou expertýzu. Možná budete potřebovat více kapacit, abyste svůj UX design pozvedli výše.
 • Poptejte nezávislou firmu. Pravděpodobně to bude velká výzva vyladit UX jen s vlastními zdroji. Už jen proto, že nábor nových lidí trvá mnoho času
  a profesionálové jsou v tomto oboru těžko k nalezení. Navíc vhodný partner v oblasti UX a design Vám může poskytnout kapacitu ihned
  a můžete se dát do práce aniž byste nastavovali interní procesy ve vlastním týmu.
 • Důkladně ověřujte UX svého webu i aplikace. Posuďte současný stav interakčního designu, hodnotu, kterou přináší zákazníkům i způsob Vaší prezentace. Aby jste si byli jistí, že je Vaše kontrola objektivní, pomůže kontaktovat třetí stranu (jako SDMK Design). Dbejte na to, aby firma, kterou najmete měla opravdu experty na UX, ne jen univerzální designéry.
 • Testujte na vaší cílové skupině. Získávejte názor lidí a nebojte se zpětné vazby. Ověřujte hypotézy.
 • Zdokonalujte Vaše znalosti ohledně UX. Ujistěte se, že znáte a dokážete aplikovat osvědčené postupy v klíčových oblastech UX.
  A to jak u svého UX týmu, tak jen pro sebe jako zadavatele, abyste se zorientovali v úkolech, které pro své dodavatele budete připravovat.

Rádi byste nezávislý audit vašeho webu či aplikace?

S čím Vám rádi pomůžeme?

Připravíme pro Vás komplexní analýzu Vaší digitální prezentace (web nebo app) a navrhneme řešení, díky kterému bude Váš produkt nebo služba pro zákazníky ještě srozumitelnější a atraktivnější.

UX Audit

 • Ověříme, zda je uživatelská funkčnost dle původních zadání
  a předpokladů.
 • Jestli Vaše digitální služba/produkt předává vše, co uživatel očekává.
 • Zjistíme, jestli jsou nějaké překážky na cestě uživatele k dokončení akce, kterou požaduje.
 • Zda maximálně napomáhá plnit předem definované cíle a dokáže reagovat
  na nové požadavky v čase.
 • Ověříme chování na mobilních zařízení a zaměříme se na ovladatelnost.

Vizuální Audit

 • Ověříme, zda Vaše digitální komunikace podtrhuje nastavená pravidla identity, esenci značky a komunikační strategii.
 • Porovnáme soulad nastaveného Design systému, nebo Digitálních guidelines se současnými trendy a definujeme úroveň konkurenceschopnosti v daném segmentu.

Technologicko-funkční Audit

 • Ověříme správnost a funkčnost Vašeho technologického řešení.
 • Přezkoumáme funkčnost aplikace na všech zařízení.
 • Definujeme případnou možnost inovace v technologickém řešení.
 • Otestujeme rychlost a navrheme optimalizace.
 • Zjistíme, jestli je na všech zařízeních vše plně funkční.

Chcete nezávaznou konzultaci?

Napište nám hello@sdmk.design

Případně domluvíme online hovor přes Google Hangout.

Ukázky naší práce naleznete na www.SDMK.design, případě na našem Linkedin a Facebook profilu.

--

--

SDMK Design studio

We are creative design studio based in Prague, Czech Republic.