NIÊM CHÌ CONTAINER

Niêm chì container, là một thuật ngữ chung để chỉ các loại sản phẩm được dùng để niêm phong các thùng Container trước khi xuất khẩu qua đường hàng hải hoặc những thùng “ Công” được lưu thông trong nội địa.

Chức năng chính của niêm chì Container ( hay còn gọi là seal niêm phong): đó chính là bảo mật lượng hàng được chưa trong thùng Container hoặc xe tải đúng với số lượng và chất lượng sản phẩm. Hạn chế việc đánh cắp hoặc tráo đổi hàng kém chất lượng.

Giá niêm chì Container giao động từ 3.500–35.000 nghìn đồng tùy thuộc theo mẫu mã và nhu cầu công việc

Một số loại niêm chì Container đang được CTY TNHH MTV Thiết Bị Kỹ Thuật Triệu Vũ nhập khẩu và phân phối trên toàn quốc

Xem chi tiết tại: http://thietbitrieuvu.vn/niem-chi-container/

Website: http://thietbitrieuvu.vn/

Like what you read? Give Seal niêm phong Triệu Vũ a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.