Jak sprawić by ludzie robili to, czego oczekujesz? Metoda FUKO

Jeśli pracujesz zespołowo, a do tego dowodzisz, na pewno zdarza Ci się trafić na oporne jednostki. Współpracownicy nie słuchający poleceń lub wykonujący je w zły sposób. Istnieje japońsko brzmiąca metoda, która przyda Ci się w takich sytuacjach, zarówno w firmie jak i podczas postępowania z małymi dziećmi.

Zastanawiasz się zapewne, co począć z indywidualistami, którzy nie zawsze robią to o co ich prosisz, mają swój “lepszy” sposób, nie sygnalizują problemów, przekraczają terminy itp. Możesz powiedzieć jak mają wykonać swoją pracę, ale czy to rozwiąże problem na stałe? Poświęcisz dodatkowy czas na pomoc, bo w końcu musisz nadzorować kogoś innego. A przecież ten ktoś ma pomagać Tobie, a nie odwrotnie. Problem w tym, że często tacy ludzie nie rozumieją w czym rzecz. Jeśli będziesz milczał, problem będzie się nawarstwiał, a gdy w końcu będziesz miał tego dosyć, wybuchniesz. Na wybuchach nikt jeszcze nie skorzystał.

Nie zmienisz innych ludzi. Po prostu — są jacy są. Możesz jednak poprawić swoją reakcję na sytuację, która Cię denerwuje lub zwyczajnie sprawia, że machina, której jesteście częścią nie działa prawidłowo.

FUKO

FUKO to skrót od “Fakty, Uczucia, Konsekwencje, Oczekiwania”. W tej metodzie chodzi o to, by komunikować się według określonego schematu. Stosowanie go pozwoli odbiorcy lepiej zrozumieć sytuację, przyjąć na chwilę nasz punkt widzenia i zacząć poszukiwać rozwiązania. A wszystko dlatego, że w tym sposobie chodzi o emocje.

Fakty

Rozmawiając z problematycznym pracownikiem zacznij od Faktów. Opisz wydarzenie, sytuację, stan, który jest przyczyną tej rozmowy.

Uczucia

Następnie przejdź do, moim zdaniem najważniejszej części, czyli Uczuć. Nikt nie spodziewa się rozmowy o uczuciach, tak już jest. Z drugiej strony każdy jest w stanie je lepiej lub gorzej zrozumieć. W tej części opowiedz o emocjach jakie wywołuje u Ciebie Fakt.

Konsekwencje

Kolejnym krokiem jest wyjaśnienie jakie Konsekwencje ma Fakt, bo osoba, która popełnia jakiś błąd może nie zdawać sobie sprawy z tego, co naprawdę oznacza jej zachowanie:

Oczekiwania

Ostatni krok wieńczy całość oraz stanowi niezbędny wniosek do rozwiązania całej sytuacji. Mówiąc o Oczekiwaniach, wskaż jak doprowadzić do tego by podobne zdarzenia nie powtórzyły się w przyszłości:

Czy to może działać?

Takie przeprowadzanie rozmowy pomogło mi już wielokrotnie. Nie zdarzało mi się co prawda wybuchać, ale różne inne próby przekonania pracownika by pracował inaczej nie przynosiły takich efektów jak FUKO. Sposób działa zarówno w relacji Szef-Pracownik, jak również Pracownik-Klient, albo Kolega-Kolega.

Świetnie sprawdza się też w przypadku dzieci. Wiem to od dobrej znajomej, która wychowała dwa fajne szkraby i potwierdziła skuteczność tej metody, gdy pierwszy raz wprowadzałem ją w firmie.


Originally published at pracujzwinnie.pl on May 13, 2015.

Like what you read? Give Sebastian Legenza a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.