Trello — wprowadzenie dla początkujących

Czy zdarza Ci się notować na małych karteczkach? Zadania, numery telefonów, kontakty, przypomnienia, listę zakupów? Wszyscy to robimy. Jeśli chcesz wreszcie wprowadzić w notatki porządek, mieć do nich dostęp zawsze oszczędzając przy tym mnóstwo miejsca i czasu — zapraszam, mam coś dla Ciebie.

Czym jest Trello?

Jeśli wyobrazisz sobie wspomniane notatki poprzyklejane do lodówki, ekranu monitora, zapomniane zapiski śpiące pośród stron książek czy siedzące sobie w Twojej kieszeni, to Trello będzie cyfrowym odpowiednikiem wszystkich tych miejsc.

Tablicy, listy i karty

Żeby zrozumieć jak używać Trello, trzeba poznać podstawową terminologię rządzącą tą usługą.

Jak to wszystko wykorzystać?

Podzielę się teraz trzema przykładami wykorzystania Trello w moim życiu prywatnym i zawodowym. Wierzę, że te przykłady pomogą lepiej zrozumieć jak korzystać z Tablic, List i Kart.

Plan tygodniowy z Trello

Jeśli dużo pracujesz ta opcja może być dla Ciebie świetnym wstępem. Stwórz Tablicę o nazwie „Plan Tygodniowy”, a w niej 7 list. Jedną o nazwie „Do zaplanowania”, 5 o nazwie dni roboczych (od poniedziałku do piątku), jedną o nazwie „Weekend”.

Zarządzanie Projektem

Ile projektów tyle różnych metodyk, ale ja przytoczę tę opisaną chwilkę wcześniej. Wyobraźmy sobie podział projektu na listy „Do zrobienia”, „W trakcie”, „Wykonano”. To bardzo prosta konstrukcja. Aby jej używać z satysfakcją zaproś kilku współpracowników do tablicy.

Księga Domowych Przepisów

Coś, z czym mam ogromny problem. Nie wertuję wielkich ksiąg, zeszytów z przepisami itp. Żyjemy w czasach cyfrowych, przepisy muszę mieć na wszystkich swoich ekranach. Zwłaszcza, że czasami w sklepie zdarza mi się na nią rzucać okiem na dany przepis by upewnić się, że kupiłem wszystkie składniki.

Czy to koniec?

Z Trello jest jak z dobrym kuchennym nożem, ponieważ możesz go użyć na wiele różnych sposobów. Szczęściem jest to, że Trello nie ma ostrych końców, więc się nim nie skaleczysz, dlatego nic nie powinno Cię powstrzymać od jego testowania, do czego zachęcam.

🦄 Designer, 😇 Optimist, 🎲 Board Gamer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store