Sakk és Matt-olcsy

Kulcsszavak: Matolcsy, nominálbér, Kossuth-díj, PADA, Kairosz kiadó

Alább három grafikon segítségével ábrázolom a KSH által megállapított átlag nominálbérnek (alkalmazásban állók nettó átlagkeresete), Kossuth-díj összegének (nominálbér hatszorora) és a Sakk és póker c., a Kairo kiadó által forgalmazott könyv összköltségének arányait.

Felhasznált irodalom

A törvény szerint “a Díjjal járó jutalom összege a bérből és a fizetésből élők előző évi — a Központi Statisztikai Hivatal által számított — országos szintű nettó nominál átlagkereset hatszorosa, ötvenezer, illetőleg százezer forintra való felkerekítéssel. A nagydíjjal járó jutalom összege a díj összegének kétszerese.”

“A Kairosz kiadó a Matolcsy György gazdasági miniszteri munkásságát bemutató Sakk és póker című könyv kiadására két tételben 20 millió + áfát adott a Kairosz kiadónak. […] Az ukrán, román, cseh és lengyel nyelvre fordítására nyelvenként 9,7 millió+áfát költöttek.” (index.hu)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.