Geçtiğimiz hafta işyerimde bir tercüme ihtiyacımız oldu. Bir sitenin Arapçaya çevrilmesi gerekiyordu. Ve konu biraz acildi. Patron işi bana verdi ve bende işi kısa sürede bitirecek bir firma aramaya başladım.
Onlarca firmaya yazdım. Bazılarından dönüş oldu. Konu acil desem de neredeyse hepsinin programı sabitti. Ve hepsinin sanki sözleşmişcesine verdiği cevap aynıydı: “En erken 48 saat içinde…

View On WordPress

Originally published on Tumblr

Like what you read? Give SedaGorkemli a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.