XAMPP ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ວິທີການຕິດຕັ້ງ

XAMPP ແມ່ນເປັນໂປຣແກຣມ Apache web server ໄວ້ຈຳລອງ web server ເພຶ່່່ອໄວ້ທົດສອບ ສະຄຣິບ ຫຼື ເວບ ໃນເຄື່ອງຂອງເຮົາ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ ງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ໃຊ້ງານໂປຣແກຣມ XAMPP ຈະມາພ້ອມ PHP ພາສາສຳລັບໃຊ້ຂຽນແອບພຣິເຄຊັນທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມ, Mysql ຖານຂໍ້ມູນ, Apache ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເວັບເຊີບເວີ, perl ອີກທັງຍັງມາພອ້ມກັບ openssl, PHPMyadmin (ລະບົບບໍລິຫານຂໍ້ມູນທີ່ພັດທະນາໂດຍ PHP ເພື່ອໃຊ້ເຊື່ອມຕໍ່ໄປຍັງຖານຂໍ້ມູນ ສະໜັບສະໜູນຖານຂໍ້ມູນ Mysql ແລະ sqlite ໂປຣແກຣມ XAMPP ຈະຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງ File zip,tar,7z ຫຼື exe ໂປຣແກຣມ xampp ຢູ່ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດຂອງ GNU General public licenseແຕ່ບາງຄັ້ງອາດມີການປ່ຽນແປງເລື່ອງຂອງສິດໃນການໃຊ້ງານ ຈຶ່ງຄວນຕິດຕາມ ແລະ ກວດສອບໂປຣແກຣມນຳ )

*ໂປຣແກຣມ XAMPP ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ 4 OS ໄດ້ແກ່

1. Windows ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ກັບ Window ລຸ້ນ 2000 , 2003 , XP,vista , Windows 7…

2. Linux for SUSE, RedHat,Mandrake,Debian and Ubuntu

3. Mac OS X

4. Solari for folari 8 and folari 9

ໃນການໃຊ້ງານເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ ດັບໂບ້ຄຣິກ XAMPP control panel application ແລ້ວທຳການຄຣິກປຸ່ມ start ຈາກນັ້ນສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ໂດຍເປີດ browser ຂື້ນມາພິມ Localhost ຫຼື 127.0.0.1

ຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານເຕັກນິກ
  • ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ຄວນມີ RAM ບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 128 MB
  • Harddisk ມີພື້ນທີ່ຫຼາຍກວ່າ 320 MB
  • CPU ບໍ່ກຳນົດຂັ້ນຕ່ຳ

ປັດຈຸບັນນີ້ມີຫຼາຍຄົນທີ່ຫັນມາໃຊ້ XAMPP ກັນຫຼາຍແລ້ວ ເຫດຜົນຫຼັກກໍຄື XAMPP ມີ Package ທີ່ພອ້ມໃຊ້ງານທຸກຮູບແບບ ມີການອັບເດດເວີຊັນ ພ້ອມທັງວິທີການ config ໃຫ້ທັນສະໃໝ ເປັນມາດຕະຖານ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ໂປຣແກຣມເມີຂຽນ PHP ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ມີບັນຫາເມຶ່ອນຳໄປໃຊ້ງານຈິງຢູ່ Hosting ປະຈຸບັນນິຍົມໃຊ້ງານ XAMPP ຢູ່ທີ່ Version 5.6 ,7.0 ແລະ 7.1 ສ່ວນ PHP ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ສາເຫດທີ່ເຮົາຕອ້ງອັບເດດໃຫ້ທັນສະໄໝກໍຄື ເນື່ອງຈາກປະຈຸບັນ Library ຕ່າງໆ ທີ່ຈະໃຊ້ງານຢູ່ PHP ມີການອັບເດດຢູ່ສະເໝີ ສະນັ້ນຖ້າຍັງໃຊ້ version ເກົ່າໆ ອາດຈະມີບັນຫາເລື່ອງ Extension ອາດຈະບໍໍ່ສັບພອດ ຫຼື ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ຄືກັບຝັງຊັ້ນຂອງ Mysqli, sqlsrv, PDO ເປັນຕົ້ນ.

Not!! ຈາກຟາຍທີ່ດາວໂຫຼດເຫັນວ່າ ສະເພາະ 32 bit ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງສົນໃຈ ເພາະມັນສາມາດໄຊ້ໄດ້ກັບ 64 bitໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ

#ເລີ້ມການຕິດຕັ້ງ

  1. ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດໂປຣແກຣມ XAMPP ໄດ້ທີ່ເວບhttps://www.apachefriends.org/index.html

2. ຫຼັງຈາກດາວໂດດສຳເລັດແລ້ວ ເມື່ອທ່ານກົດຕິດຕັ້ງມັນຈະແຈ້ງຂື້ນມາ ໃນນີ້ແມ່ນ ກົດYesເພື່ອດໍາເນີນການຕໍ່

3. ກົດ Next ເພື່ອຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ

4.ກົດເລືອກລາຍການທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເຊັ່ນ: Apache, MySQL, PHP, phpMyAdmin

5.ເລືອກບ່ອນຈັດກັບໄຟລໃນນີ້ຈະຈັດເກັັບຢູ່ໃນ Disk C:\XAMPP

6. ກົດ Next ເພື່ອດໍາເນີນການຕິດຕັ້ງ

7. ລໍຖ້າໃນການຕິດຕັ້ງ

8. ເມື່ອການຕິດຕັ້ງ ແລ້ວເຮົາກໍ່ກົດ Finish ແລ້ວເລີ່ມໄຊ້ງານເລີຍ

9. ໂຄງສ້າງຂອງໄຟລໃນ XAMPP

XAMPP\apache : ຈັດເກັບໄຟລ Apache

XAMPP \htdocs : ຈັດເກັບໄຟລ PHP ໂປຣເຈັກທີ່ເຮົາຂຽວເວບ ຫຼື ເອັບແມ່ນຈະເກັບທີ່ນີ້

XAMPP \MySQL : ຈັດເກັບໄຟລ MySQL ລວມຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຖານຂໍ້ມູນ

XAMPP \PHP : ຈັດເກັບໄຟລ PHP ເຊັ່ນພວກ php.ini , extension

XAMPP \phpMyAdmin : ເປັນໄຟລໂປຣແກມ phpMyAdmin

10.ວິທີເປີດເຂົ້າໄຊ້ງານໂປຣແກຣມເຂົ້າໄປທີ່ Start -> All Program -> XAMPP -> XAMPP Control Panel

11. ເມື່ອຄຣິກແລ້ວຈະໄດ້ໜ້າ interface ຂອງການໃຊ້ງານນີ້ຂື້ນມາ ຕໍ່ໄປກໍ່ຄຣິກປຸ່ມ start ເພື່ອເລີ່ມທົດສອບການໃຊ້ງານ

12. ໃນນີ້ຈະເລີ່ມທົດສອບເອີ້ນການໃຊ້ງານ phpMyAdmin ຂັ້ນຕອນທຳອິດແມ່ນເປີດ web browser

ແລ້ວພິມ localhost/phpMyAdmin ດັ່ງຮູບແລ້ວກົດ Enter

13. ຫຼັງຈາກກົດ Enter ແລ້ວກໍ່ຈະໄດ້ໜ້ານີ້ມາເຮົາສາມາດໃຊ້ງານໃດ້ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງການ

ສຸດທ້າຍສຸດກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງ ຖ້າຜິດພາດປະການໄດກໍ່ສົງຄຳຕຳນິຕິຊົມໄດ້ເພາະຍ້ອນຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານຜູ້ຂຽນຈື່ງຈະຮູ້ເຖິງຈຸດອ່ອນຂອງຕົນເອງ ແລະ ຈະເອົາຄຳຕິຊົມເຫຼົ່ານັ້ນນຳໄປແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ .