Sign in

Част 2: Пренасочване на домейн с маска, при наличие на собствен домейн и хостинг план

В Част 1 на това ръководство разгледахме всички начини за пренасочване на съдържание от selapt.com, към Ваш собствен домейн.

При едно от пренасочванията — пренасочване с маска, посочихме като основен недостатък невъзможността да се гарантира адаптивното поведение на пренасоченият сайт. В този материал ще покажем как това може лесно да се реши при условие, че освен домейн, Вие притежавате и хостинг план.

В какво се състои проблема?

Маскираното пренасочване всъщност е един малък хак. Това, което се случва под капака, е че реално Вашият хостинг доставчик създава за Вас страница…


Част 1: Как да пренасочим домейн към selapt.com

Все по-често получаваме въпроса за това може ли и как да свържем някой от сайтовете, които selapt.com генерира, с Ваш собствен домейн.

Да разбира се такава връзка е възможна. Нещо повече — ние самите се шегуваме, че на потребителите не им остава нищо друго освен да свържат своя домейн за да получат техните интерактивни сайтове на имоти, сгради и комплекси.

Към настоящия момент платформата позволява Ваш домейн да бъде пренасочван към следните презентации:

  • Отделен уебсайт на сграда;
  • Портфолио уебсайт;
  • Уебсайт за комплекс от сгради;
  • Финансова репрезентация на сграда.

Малко теория

Този процес е известен…


Selapt.com предлага добавяне на 360-градусови снимки към всеки отделен имот, без значение дали този имот е единичен или част от сграда. Тук предлагаме кратко ръководство как да заснемете и добавите подобни снимки към Ваш обект.

Да започваме!

Как да заснемем 360-градусова снимка?

1 -ви вариант изисква употребата на смартфон и приложение за заснемане на 360-градусова панорама.
Проведохме експеримент с няколко различни приложения и най-много ни допадна приложението P360. То е безплатно, няма досадни реклами, има изчистен интерфейс и получените изображения са с достатъчно добро качество.

За андроид може да го намерите тук:

А, съответно за iPhone —

За да заснемете 360-градусова панорама с приложението, просто…


Навярно сте забелязвали, че напоследък интерактивни сайтове на сгради се появяват ежедневно в Интернет.

За да се появи един сайт в Интернет е необходимо някой да вложи време и средства в създаването му или казано по-кратко — да инвестира. Разбира се, нито една инвестиция по света не се прави, ако не се очаква във времето тя да донесе някакви ползи — било то материални или нематериални.

В настоящата публикация няма да разглеждаме точно дивидентите от създаването на подобен сайт, а по-скоро ще се опитаме да разясним механизма защо тези сайтове в крайна сметка работят.

За да направим това нека да…


Разгледахме скоро статистиката за това какви са купувачите на недвижими имоти в България. Оказва се, че типичния купувач е относително млад човек, с висше образование, работещ в различни сфери свързани с високо-интелектуален труд — ИТ, инженерни услуги, мениджмънт, маркетинг и др.

Доста широк спектър от дейности. Едно нещо, обаче, е общо за всички тях — те всички прекарват доста време в Интернет.

Така ако някой от тях е решил да купува или наема имот, то първото място на което ще погледнат е точно там — в мрежата!

Това е и първата причина за да имате Ваш сайт за сградата Ви…

Selapt blog

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store