“Clean Code” mu? Hadi canım sen de!

Global Köy, İnternet

1980'lerin sonu 90'ların başı; W(orld) W(ide) W(eb) kavramının köylünün hayatına giriş yapması. Bir an gözlerinizi kapatın ve bu kavramın bir şemaile büründüğü zamanları gözünüzün önünden geçirin. Özellikle benim gibi 30lu yaşlarının hemen başında olan kişiler bir çırpıda statik web sayfalarını, Frontpage uygulamasını, tablolardan — alabildiğince satır ve sütunlardan — oluşturulmuş kişisel tanıtım sayfalarını, Yahoo’yu; Java ile oluşturulmuş tarayıcı oyunlarını hatırlayacaktır. Yeni yüzyılın başlangıcında ise — en azından benim için — “interaktivite”nin, bu statiklik statükosunun yerini dinamik web uygulamaları ile derinden sarsmasına şahit olduk. Forumlar (WebWiz, VBulletin, SMF — programlamaya merhaba dediğim ilk küçük eklentilerim mirasımdır — ), bloglar (tabii ki Wordpress). Şimdi ise sosyal medya denilen kavram ile hepimizin bildiği uygulamalar “yüz yüze iletişim” kavramının tahtını ufak ufak oynatmaya devam ediyor.

Kaynak: https://securitytoday.com/~/media/SEC/Security%20Products/Images/2016/05/socialmedia.jpg

Köyün delisi, Yazılımcılar

Hemen söylemeliyim ki, içinde bulunduğum bu grubun aktivitelerine birebir şahit olduğum için “Yazılımcılar” dedim ancak bunun içerisine IT çatısı altındaki tüm değerli meslektaşlarımı da katmakta beis görmüyorum.

Kaynak: https://www.wired.com/wp-content/uploads/blogs/wiredenterprise/wp-content/uploads/2012/06/beard-programmers-final.png

İddia: Temiz Kod = Etkili İletişim

Temiz kod tasarımı ile ilgili internet ortamında ve yazılı mecrada onlarca etkili, doyurucu, eğitici yazı; takibe değer meslek erbabı bulmanız mümkün. Ben bu konuya hiç girmeyeceğim. Benim derdim “function, variable, class, interface, implementation, design pattern, …” gibi teknoloji kavramlarını biraz daha günlük dilde ifade edebilmek.

Kendini Tanı

Mevcut durumunun ve potansiyelinin farkında ol. O an yaratmaya çalıştığın çözüm, kurmaya çalıştığın algoritma; bağlı bulunduğun sosyal ve kültürel parametrelerin birer yansıması. Stres ve zaman yönetimini etkin yapamazsan, bulduğun — ya da bulduğunu düşündüğün — çözüm başka sorunlara açılan bir kapıya dönüşebilir. Arkana yaslan; gözlerini kapat ve derin bir nefes al.

Kendini Doğru ve Yalın İfade Et

En son ne zaman bir tartışmanda “sen beni anlamıyor musun!” tepkisini verdin? En son ne zaman “anlatabiliyor muyum?” sorusunu karşındakine değil de kendine sordun? Kelime bulutun ile içinde bulunduğun durum kesişim kümesinde buluştuğunda sorunun kendiliğinden çözüldüğünü göreceksin.

Empati Yap

Bir arada bulunuyor olmamızın sebebi aynı korkuları, zevkleri, endişeleri aynı düzeyde yaşıyor olmamız değil; asgari seviyede dahi olsa paylaşmamız ve temel düzeyde aynı yetkinliklere sahip olmamız. Benden seni, senin kendini anladığın gibi anlamamı bekleme. Kendini benim yerime koy ve kendini tekrar dinle.

Kaynak: http://www.spring.org.uk/images/language1.jpg

Sonuç ve Öneriler

“Yazılımcılar asosyaldir, iletişim gücü zayıf; sadece klavye ve monitörlerle haşır neşir tiplerdir.” söyleminin altını doldurmaya çalışan kişiler çevremizde hala var. Onları ön yargıları ve kompleksleriyle baş başa bırakalım.

--

--

Engineering Manager (at) Hepsiburada. Former trainer & consultant. Tweets are mostly about tech and coding. https://superpeer.com/selcukusta

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Selçuk Usta

Selçuk Usta

Engineering Manager (at) Hepsiburada. Former trainer & consultant. Tweets are mostly about tech and coding. https://superpeer.com/selcukusta