Hürriyet’te “On Air!” — Kamera Arkası

Godfather 3'ün kamera arkasından bir görünüm

İstek: Manşet Yanı 4'lü Haber Kutusu Geliştirmesi

Bu bölüme yine bir referansla başlamak kötü olmaz diye düşünüyorum. 2016'nın en çok okunan Türkçe Medium yazılarında yer alan ve Kemal Ogün Işık tarafından kaleme alınan “50 Milyon Ziyaretçili Web Sitesini Nasıl Sıfırdan Yazdık?” yazısında hurriyet.com.tr projesinde kullanılan teknolojilerden detaylıca bahsediliyor, bu yazıyı henüz okumadıysanız şiddetle tavsiye ederim. Bizler de bu proje üzerinde geliştirmelerimizi yürütüyoruz ve günün birinde başlıkta belirttiğim şekilde bir istek tarafımıza ulaşıyor. Peki siz bu kutudaki haberleri görürken biz hangi süreçlerden geçiyoruz?

JIRA’da açılan işi üstlen ve süreci ilerlet

hurriyet.com.tr — 12.01.2017 22:13 tarihli manşet ve 4'lü haber kutusu

Branch oluştur ve geliştirmeye başla

Geliştirmeye başlamadan önce “To-Do” -> “In Progress” durum değişikliğini JIRA üzerinde yapıyoruz. Hemen ardından ise geliştirme ortamına dönüyor, development branch’imizden yeni bir branch oluşturuyoruz. Bu branch isimlerimiz genellikle [PROJE-KISA-ADI]-[IS-NO] şeklinde oluyor. Tabii ki bunun bir geliştirme mi yoksa bir düzeltme mi olduğunu da dikkat çekiyoruz. Örneğin; feature/ABC-1234 ya da hotfix/ABC-987 gibi.

Geliştirmeni tamamla, test ortamını hazır et

Lokal ortamımızda geliştirmelerimizi sürdürüyor ve “development-test”lerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte de kod kalitemizi ölçümlemek, yükseltmek ve standartlarımızı korumak için StyleCop ve ReSharper ürünlerini kullanmayı tercih ettik. Böylece tüm ekip tarafından bilinen ve takip edilen kod standartları dokümanımıza uygun (%100 çok iddialı tabii ki ancak hedefe çok yakın diyebiliriz) kodlama gerçekleştirebiliyoruz.

Kaynak: https://www.jetbrains.com/resharper/img/screenshots/code-analysis.png

Testten gelen bulguları çöz ve geliştirmeyi sonlandır

Test ekibimizden gelen bulguları çözüyor, gerekli ise bir takım iyileştirmeler yapıyoruz. Bir önceki adımlar hızlıca tekrarlanıyor ve onay aldıktan sonra UAT sürecinin başlaması için genel test ortamımıza entegrasyona başlıyoruz.

Canlıya çıkış

Aslında burası kamera arkamızın en keyifli ve bir o kadar stresli tarafı. Evet, tüm geliştirmeler, kendilerine ait test siteleri üzerinden test edildi ve onaylandı. Toplu test ortamımızdan yapılan UAT testlerinden de geçti. Normal şartlar altında herhangi bir sorun olmaması gerekiyor. Genellikle olmuyor da. Ancak zaman zaman bazı geliştirmelerin diğerlerini ezdiğini ya da tüm use-case’lerin test edilemediği ve canlı ortamda bu case’lerin canlanabileceği durumlar oluşabiliyor.

Anlık 180k ziyaretçinin olduğu bir anda yayına çıkış enstantanesi

Mutlu Son

Godfather 3'ten bir sahne

--

--

Engineering Manager (at) Hepsiburada. Former trainer & consultant. Tweets are mostly about tech and coding. https://superpeer.com/selcukusta

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Selçuk Usta

Selçuk Usta

Engineering Manager (at) Hepsiburada. Former trainer & consultant. Tweets are mostly about tech and coding. https://superpeer.com/selcukusta