Sen “Loosely Coupled” iken Yazılımın Neden Olmasın?

Kaynak: http://brandonclapp.com/assets/images/posts/headers/what-is-dependency-injection.jpg

Yazılım denilen olgu, aslında insanın ta kendisi.

Bir fikir olarak doğuyor. Zaman içerisinde ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Bu ihtiyaçlar için bir takım dış nesneler yazılımın kendisine entegre oluyor. Sonrasında zaman geçiyor, bu ihtiyaçlar gerçekliği karşıla(ya)mıyor ve ihtiyaçlar yerini yenilerine bırakıyor.

Kaynak: https://myunplannedplan.files.wordpress.com/2015/05/babytoold.jpg?w=820&h=312&crop=1

O halde insan “Loosely Coupled” bir varlıktır…

Yukarıdaki tanımı yapmanın çok da yanlış olmadığını düşünüyorum. Çok net değil mi sizce de: Bağlılıklarımız gevşek.

…Peki insan tarafından geliştirilen yazılım neden “Loosely Coupled” olmasın?

Doğalımız bu kavram üzerine kuruluyken, kendi ürettiğimiz yazılımlarda neden bu kavramı es geçelim ki?

Basit bir örnekle konuyu toparlayalım

Bu aralar e-kitap olayına feci sarmış durumdayım. Hangi cihazı almalıyım, hangi formatlar o cihazda destekleniyor, bir formattan diğerine çeviri nasıl yapılır? (Konudan bağımsız, bu konuda tecrübeli dostların yardımına muhtacım :)

Sonuç

“Loosely Coupled” kavramının sözlük anlamına yazı boyunca özellikle değinmedim. Aslında yazının amacı da tam da bu. Herhangi bir sözlük anlamına ihtiyaç duymaksızın, bir kavramı temelden anlamak. Tabii ki sözlük anlamları ve teorik açıklamalar çok önemli. Ama başta da söylediğim gibi: Önce ihtiyaç.

--

--

Engineering Manager (at) Hepsiburada. Former trainer & consultant. Tweets are mostly about tech and coding. https://superpeer.com/selcukusta

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Selçuk Usta

Selçuk Usta

Engineering Manager (at) Hepsiburada. Former trainer & consultant. Tweets are mostly about tech and coding. https://superpeer.com/selcukusta