TeamCity: Uçtan Uca CI&CD Ustası

Nedir Bu Usta?

TeamCity bir Jetbrains ürünü. 2006 yılında görücüye çıkan, Java tabanlı bir Build Yönetimi, Continuous Integration ve Continuous Deployment sunucusu.

Nasıl Edinilir?

3 farklı yöntemle bu uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz. Bunlardan ilki web sitesi üzerinden kurulum dosyasını indirip yerel bilgisayarınıza kurmak. İkinci yöntem, Cloud üzerinde bir test sürüşü gerçekleştirmek (60 gün süreyle geçerli olmak üzere). Üçüncü yöntem ise -bence- test sürüşü için en ideal yöntem olan Docker.

Hemen belirtmekte fayda var ki, TeamCity’i hem Windows hem de Linux dağıtımları üzerinde kullanabilirsiniz.

Lisanslaması Nasıldır?

Jetbrains, TeamCity için iki temel lisanslama yöntemini tercih etmiş. Bunlardan ilki;

Hadi biraz da özelliklerinden bahsedelim

Kullanımı oldukça kolay, geliştirici dostu bir arayüze sahip. Bu sebeple net olarak söyleyebilirim ki aşağıdaki temsili görseli TeamCity için hiçbir zaman yaşamayacaksınız :)

  • Kod kalitesinin ölçümlenmesine başla
  • Ana projeyi build et
  • Kod kalitesinin ölçümlenmesini bitir ve raporla (Bu adımda ön tanımlı kuralları aşan bir durum olursa build kırılıyor)
  • Test projesini build et
  • Unit testleri (NUnit) koş ve code coverage hesapla(Bu adımda testlerden herhangi biri hata verirse build kırılıyor)
  • Oluşan paketi Octopus’a ilet

Test Sürüşü

Bu kadar teorik bilgiden sonra biraz konsol ekranının ve sonrasında karşılacağımız TeamCity ekranının iyi geleceğini düşünüyorum ve test sürüşü için motoru çalıştırıyorum.

docker pull jetbrains/teamcity-server:latest

data ve logs volume mapping’ler için verdiğiniz klasör yolları, lokal bilgisayarınızdaki ile birebir eşleşmelidir.

Container sorunsuz bir şekilde başlatıldıysa http://localhost:811 adresine girip arkanıza yaslanarak kurulumu izleyebilirsiniz :)

Sonuç

Buraya kadar sabırla takip edip adımları uyguladıysanız artık sizler de Bir TeamCity Server sahibisiniz. Bir sonraki yazıda agent nedir, agent nasıl oluşturulur, proje nasıl oluşturulur, VCS ile proje nasıl bağlanır, build stepler nasıl oluşturulur gibi sorulara yanıt bulmaya çalışacağız.

--

--

Engineering Manager (at) Hepsiburada. Former trainer & consultant. Tweets are mostly about tech and coding. https://superpeer.com/selcukusta

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Selçuk Usta

Selçuk Usta

Engineering Manager (at) Hepsiburada. Former trainer & consultant. Tweets are mostly about tech and coding. https://superpeer.com/selcukusta