Reklamsız bir dünya istiyor musunuz?
mehmet dogan
276

Reklamlarla ilgili en önemli sıkıntılardan biri arsız ve fazla bonkör reklam ajansları ile onların her geçen gün birbirinden baka baka iyice şişen gösterim sayıları. Aslında rakamlarla gayet açık bir şekilde ifade edilmiş izlenmelere bakmadan verilen hedeflere erişmek için aslında izleyiciye otomatik olarak gösterilen ve kimsenin tamamlamadığı ancak görünürde aylık örneğin 1 milyon kere güya görüntülenmiş reklam filmleri sahip oluyor, günden güne hedef yükseltiyorlar. Bunun sonucunda her yanda pop-up ile açılan, çoğunun sesini kısarak başka bir tab’de, kanalda beklediği, hedef kitlesine ulaşamayan bir reklam anlayışına geldik. Son dönemde iyi bir reklam politikası olduğunu düşündüğüm tek yapı Youtube. Bu işlerin içinde olmama rağmen bana reklamlarını izletebiliyor çünkü. Geçme şansım varsa, daha önce izlemediysem mutlaka bakıyorum. Bu konu ile ilgili söylenebilecek çok şey var. Hedef kitle ve gerçek rakamlar üzerinden ilerlemeyi başarabilsek epey bir yol alacağız ancak ipin ucu ne yazık ki epey uzaklarda kaldı. Buraya nasıl mı geldik. Mehmet Doğan’ın yazısına şöyle bir göz atın. Sevgiler,

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.