Hepimizin kaygı ve korkuyu daha yoğun hissettiği şu günlerde ev tatili boyunca nelere dikkat etmemiz gerektiğini konuşalım. Öncelikle bu süreçte mümkün olabildiğince gündemi onların yanında olmadan takip edebilmemiz, haberleri 0–12 yaş aralığındaki çocuklarımızdan uzak bir yerde izlemeye önem göstermemiz onların kaygılarını da artırmamak adına faydalı olacaktır. Özellikle ders çalışan çocuklar için bu sürecin bir tatil olmadığını, yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımızı evden yapacak olduğumuzu belirtmekte de fayda var.

Image for post
Image for post

1. Okul programına benzer bir yapı oluşturmaya özen gösterin. (Kahvaltı , Atıştırma Zamanı , Öğle Yemeği, Ders ve Ders araları) Yalnız çok katı olmamaya özen gösterin.

2. “Akademik saat” oluşturun. Bu zamanda evdeki herkes kendi ödevi, dersi ya da işiyle ilgilensin. Bu zamanda siz de oturup kitabınızı, derginizi okuyabilirsiniz. Akademik saate ebeveyn olarak siz de uymaya özen gösterin. İyi bir rol model olmak son derece önemlidir. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store