Bir gün bir habere rastladim, Amerika’li bir kizin tecavüze ugradigi yaziyordu.
Aslı Ayyıldız
542

Bunu söylemeyi unuttum. Şimdi “doğuda kapalı kapılar ardında neler yaşanıyor bilemeyiz” şeklinde bir açıklaman var.

Bu sadece doğuya özgü bir şey değil, dünyanın herhangi bir yerinde kapalı kapılar ardında ne yaşandığını girip bakmadan kimse bilemez.

Ben şimdi sana “evinin arka balkonunda öldürdüğün insanların cesedini saklıyorsun” dediğimde sen bunu yapıyor olmuyorsan, senin de “doğuda kapalı kapılar ardında, kaç tecavüz, kaç kadın cinayeti işleniyor” demen, bunların günde onlarca kez yaşandığı anlamına gelmiyor.

Arka balkonundaki cesetler polis kayıtlarında yok diye senin katil olmadığına inanmamı beklemen gibi bir şeyden bahsediyorsun.

Tamamen varsayımlara yönelik açıklamalar bunlar… Gerçekleri yansıtmıyorlar.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.