Ayrica Almanya’da sadece Almanlarin yasadigini düsünüyorsan bu dogru degil.
Aslı Ayyıldız
502

Olaya nüfus bakımından yaklaşırsak Çin’in 1,379 milyar nüfusu var ve kayıtlara geçen kadına yönelik cinsel istismar suç oranı senede sadece 40–50 arası... Demek istediğim şey “Türkiye’de bunlar olmuyor en güzel ülke burası” değildi, elbette kayıtlara geçmeyen bir o kadar olay daha yaşanıyordur fakat olasılık kanunlarına göre Almanya veya ABD’deki oranlara ulaşılması yine de imkansız ki bu ülkelerde de kayıtlara geçmeyen bir o kadar vaka daha yaşanıyor.

Bizim ülkemizde de bir kadına laf atıldığı taktirde kayıtlara “cinsel istismar ve kişilik haklarına dokunulmazlığın ihlali” olarak geçiyor. Bu yalnızca diğer ülkelere özgü bir durum değil. Bir polis merkezine gidip teyit edebilirsiniz bu bilgiyi.

Ayrıca ABD’nin nüfusu Türkiye’den yaklaşık 5 kat daha fazla evet, bunu oranlara göre hesaplayacak olursak en iyi ihtimalle Türkiye’de kayıtlara geçen 5 bin tecavüz vakası olması gerekirdi. Ama öyle değil, ülkenin doğusunda veya batısında kayıtlara geçmeyen 95.000 vakanın olduğunu da düşünmüyorum çünkü hiç gerçekçi bir yaklaşım değil.

“Türkiye’de çok tecavüz olayı yaşanıyor ama kızlarımız utandığı için bunu söyleyemiyor” demek tamamen bir komplo teorisidir. Bu da yanlış anlaşılmasın; muhakkak bunu söyleyemeyen kadınlar veya kızlar var fakat söyleyebilenlere oranla çok çok fazla değiller.

Almanya’nın nüfusu 83 milyon ve bunlardan 15 milyonu göçmen olarak orada yaşayanlardan oluyor. Yani sizin düşüncenizle 15 milyon göçmen yılda 80 bin kadına tecavüz mü ediyor?

Son olarak “Almanya’da yalnızca Almanlar yaşamıyor” şeklinde bir açıklama da kabul edilemez. Sonuç olarak insan bazlı değil ülke bazlı istatistiklerdir bunlar. Sizin yaklaşımınızla “Türklerin hepsi tecavüzcü” anlamı ortaya çıkıyor ve bu beni bir Türk erkeği olarak rahatsız ediyor.

Like what you read? Give Selman Ay a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.