Türk Kızının Egosunun Sebebi
Aslı Ayyıldız
3309

Yazınızda haklı olduğunuz yerler çok var fakat Türkiye’yi tecavüzün beşiği gibi gösterdiğiniz kısımlar doğruları yansıtmıyor. Yalnızca ABD’de 2010 yılında 100.000'e yakın kadın tecavüz veya cinsel istismara uğradı. Türkiye’de her 4 saatte 1 kadın tecavüze uğruyor demek magazinsel bir girişimden ibarettir. Lakin bu doğru olsa bile senede 2000 küsur vaka yaşanıyor demektir ki bu da ABD, Kanada ve Almanya'nın yanında hiçbir şeydir… Zira o veride de bir algı hatası mevcut; bu yalnızca tecavüzü değil, kadına yönelik şiddeti de kapsayan bir istatistiktir.

Türkiye’de ortalama her yıl 1000 civarı kadın bu tarz olaylara maruz kalırken, dünyada en çok tecavüz Türkiye’de yaşanıyormuş gibi göstermek ya bilgi eksikliğinden kaynaklı ya da kasıtla yapılan bir durumdur.

Ayrıca belirttiğiniz Arap anti-sempatizanlığınızla da çelişki içindesiniz. Beğenmediğiniz Arapların ülkesinde yılda ortalama 60–70 tecavüz vakası yaşanırken hayran kaldığınız Alman erkeklerinin ülkesinde her yıl ortalama 80.000'den fazla kadın tecavüze uğruyor ve bu rakamlar yalnızca resmî kayıtlara geçen vakalardır.

Belki siz şimdi Türkiye’de özgür basın yok diye de düşünüyorsunuzdur; dünyada tecavüzün lideri olan Avrupa Birliği ülkeleri, Kanada ve ABD’de bu tarz olayların haberleri hükumet eliyle engelleniyor. O yüzden bu ülkelerde bir gazete aldığınız zaman veya haber kanalı açtığınız zaman tecavüz haberleri okuyup izleyemezsiniz.

Fakat bizim ülkemizde bi’ kadına göz kırpılsa manşetlere çıktığından böyle şeyler düşünülüyor olunması gayet doğal.

Takıldığım şeyler bunlardı, yazınızda insanları yanlış yönlendirebilecek noktalar mevcuttu ve onları belirttim. Bu işin temeli “ÖZGÜR BASIN”a kadar dayanıyor. Tecavüzde dünya birinciliğine oynayan Almanya’da ben hiçbir zaman tecavüz haberleri görmedim. Ama tecavüzde dünya sıralamasının sonlarında olmamıza rağmen dünyada en çok Türkiye’de kadınlar bu dehşet verici olayı yaşıyormuş gibi lanse edilmesi sinir bozucu bir durum.

Sevgiler…

Like what you read? Give Selman Ay a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.