Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler farklı ihtiyaçlara çözüm sunmaya devam ediyor. Bunlardan biri de ulaşım çözümleri arasında farklı bir alternatif olarak geliştirilen Martı.

Son yıllarda ulaşım ile ilgili sorunlara odaklanan pek çok global ve yerli girişim duymaya başladık. En bilindikleri: UBER, BiTaksi, Bird, Scotty… Bunlar içerisinde en farklı çözümlerden biri olan Bird, elektrikli scooterlar ile ulaşım imkanı sunuyor. Sokaklara yerleştirilmiş yüzlerce hatta binlerce scooterdan size en yakın olanını mobil uygulama üzerinden kiralayıp, varış noktanıza geldiğinizde de herhangi bir yere bırakıp ödemeyi gerçekleştirebiliyorsunuz.

Martı da bu ulaşım çözümüne odaklanan ilk Türk girişimi. Faaliyetlerine henüz çok yeni başlayan Martı’yı duyar duymaz deneyimlemek için kameramı aldım ve sokağa çıktım. Martı, bu yazının yazıldığı tarihte sadece Bağdat Caddesi civarında hizmet veriyor. Güncel bilgilere mobil uygulamalar üzerinden erişebilirsiniz. …


Pek çoğumuzun duyduğu bir hikaye var, ilk olarak onu hatırlayarak başlayalım. Profesör bir gün sınıfa girer ve tahtaya kocaman “1” yazar. Ve yanına sıfırlar ekler. Bu sıfırlar; başarı, tecrübe, yetenek ve disiplini temsil eder. Açıkçası katılmadığım noktaları olsa da bu örneği düzelterek kendi yöntemlerimle anlatacağım.

1: insanın kendisini ifade eder. Her insan eşittir, doğduğumuzda 1 olarak hayata başlarız. Yanına başarılı olduğumuzda bir “0” ekleriz. Kazandığımızda, öğrendiğimizde, terfi aldığımızda, kovulduğumuzda, başarısız olduğumuzda, risk aldığımızda… Her “0” bir deneyimdir. 1'i değerli hale getirmek için var olurlar. 1'in yanına bu sıfırlardan birkaçını da YetGen’de ekliyoruz. Sosyal ve profesyonel hayatta, 1'e değer katacak sıfırlar…

Image for post

Biraz da istatistiklerle Türk Gencini özetlemek ve YetGen eğitiminin önemini anlatmak istiyorum. …

Selman Bozkır

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store