Facebook ve Instragram’ın biriciği React.js, basitliği, ölçeklenebilirliği ve yüksek performans vaadiyle günümüz Web uygulamalarında sıklıkla tercih ediliyor. React.js SPA (Single Page Applications) ve Redux kavramlarına inceleyeceğiz ve projedeki react.js yol haritasını inceleyerek yaşam döngüsünü gözden geçireceğiz.

Günümüzde sıklıkla geliştirilen javascript kütüphane/framework çalışma ortamlarını gözden geçiriyoruz. Neden React.js? Proje/projelere avantajları nelerdir bunları inceleyelim.

Konu Başlıklarımız

  • Sanal DOM
  • React ve JSX
  • React Eleman ve Bileşenleri
  • React Yaşam Döngüsü
  • React props ve state yapısı
  • React Router
  • Redux

Sanal Dom

React direk DOM uzerinde degisiklik yapmak yerine Virtual DOM uzerinde degisiklikleri yapmaktadır.

Dom ile uğraşmak her defasında dom üzerinde bir işlemin değişikliği zaman almakta. …

Angular & React her iki mimarinin de javascript dünyasında popülaritesi son zamanlarda çok arttı. Front-end geliştiricilerinin en çok sorduğu soru;

“bu mimarilerin hangisini projem için uygun olur? Hangisini kullanmalıyım?”

Gibi araştırmalar yapmak ve projeyi en sağlıklı ortam da nasıl ayağa kaldırırım ve geliştiririm gibi sorulardı. Bu yazımda da her ikisinin de proje ortamında deneyimlediğim süreçlerini sizinle paylaşmak istedim.

Her iki mimarinin yapısı çok fazla karşılaştırılsa da aslında temel farklardan birtanesi, Angular’ın framework, React’ın ise kütüphane olmasıdır.

Image for post
Image for post

Önyüz’de performans test’leri yapılırken bunu da dikkate almakta fayda var. Geliştirilecek olan projenin mimarisi, önyüz tarafında rander olacak sayfa sayısı-yapısı ne kadar iyi ön görülürse eğer o kadar sağlıklı bir altyapı kurulur. …

Hızla gelişen teknolojiler içerisinde araştırma yapmak, mevcutta kullandığımız sisteme veya sistemlere katkı sağlamak adına birçok efor sarf ediyoruz. Efor’u doğru kullanabilmek önemli.

Image for post
Image for post

Peki bunu nasıl sağlarız? Bunun hakkında gelin birlikte göz atalım maddelere…

1- x proje için yeni bir hayat & hayatta olan bir proje için ön araştırmalar

Bu aşamada iki türlü bir araştırma kapsamı ortaya çıkmakta.

a. Proje yeni bir projemi.

b. Proje hayatta olan bir proje ve hayatta olan projeye katkısı.. Kısacası bir ön araştırma.

Image for post
Image for post

Her iki durum için ürün ve front end bir araya gelir ve konu veya konular ile ilgili başlıklar çıkarmaktadır. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store